Archeologia pradziejowa wschodniego Śródziemnomorza na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Main Article Content

Arkadiusz Marciniak
Arkadiusz Klimowicz

Abstrakt

The paper aims at presenting research activities of prehistoric archaeologists from Adam Mickiewicz University in Poznań in the Eastern Mediterranean. In particular, it focuses on presenting objectives and results of ongoing works at the Neolithic settlement in Çatalhöyük in Central Anatolia. The Polish project, which is an intrinsic element of the Çatalhöyük Research Project, began in 2001 in cooperation with the Polish Academy of Sciences and later University of Gdańsk. It continues currently as the Adam Mickiewicz University project. The works involve excavating the uppermost levels of the settlement occupation dated back to the end of the seventh millennium cal. BC, which have not been investigated to date. The discovered architecture and material objects are unique in nature indicating remarkable transformations in all aspects of the long-lasted Neolithic tradition. The results have been published and presented in numerous national and international settings. They also led to establishing a close collaboration with numerous leading centres of the Anatolian and Near Eastern Neolithic studies. The project at Çatalhöyük comprises an active participation of students leading to completion of numerous Bachelor, Master and Doctorate dissertations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marciniak, A., & Klimowicz, A. (2013). Archeologia pradziejowa wschodniego Śródziemnomorza na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Folia Praehistorica Posnaniensia, 18, 177-196. https://doi.org/10.14746/fpp.2013.18.10
Dział
Archeologia uniwersytecka w Poznaniu. Jej wczoraj i dziś

Referencje

 1. Bayliss A., Bronk Ramsay Ch., Van Der Plicht J., Whittle A. 2007 Brandshaw and Bayes: Towards a Timetable for the Neolithic, Cambridge Archaeological Journal 17 (1), s. 1–28.
 2. Bayliss A., Bronk Ramsay Ch. 2004 Pragmatic Bayesians a Decade of Integrating Radiocarbon Dates into Chronological Models [w:] Tools for Constructing Chronologies Crossing Disciplinary Boundaries. Lectures Notes in Statistics 177, red. C.E. Buck, A.R. Millard, London, s. 25–41.
 3. Bayliss A., Farid S. 2010 Interpreting Chronology at Çatalhöyük (Neolithic East Mound), Çatalhöyük 2007 Archive Report, s. 390–392.
 4. Cessford C. 2001 A New Dating Sequence for Çatalhöyük, Antiquity 75 (290), s. 717–725.
 5. Childe V.G. 1939 The Orient and Europe, American Journal of Archaeology 43 (1), s. 10–26.
 6. Childe V.G. 1954 New Light on the Most Ancient East (5th edition), London.
 7. Childe V.G. 1965 Man Makes Himself (4th Edition), London.
 8. Czerniak L., Marciniak A. 2003 Jak powstało miasto, Wiedza i Życie 4, s. 34–37.
 9. Düring B.S. 2001 Social Dimensions in the Architecture of Neolithic Çatalhöyük, Anatolian Studies 51, s. 1–18.
 10. Düring B.S., Marcinak A. 2006 Households and communities in the Central Anatolian Neolithic, Archaeological Dialogues 12 (2), s. 165–187.
 11. Esin U., Harmankaya S. 1999 Aşıklı [w:] The Neolithic in Turkey. The Cradle of Civilization, red. M. Özdoğan, N. Başgelen, Istanbul, s. 193–202.
 12. Filipowicz P. 2010 Sekrety Çatalhöyük, Archeologia Żywa 1 (47), s. 26–32.
 13. Garstang J. 1953 Prehistoric Mersin. Yümük Tepe in Southern Turkey, Oxford.
 14. Gérard F., Thissen L. (red.) 2002 The Neolithic of Central Anatolia. International Developments and External Relations During the 9th–6th Millennia Cal BC, Istanbul.
 15. Gimbutas M. 1989 The Language of The Goddess, London.
 16. Gimbutas M. 1991 The Civilization of the Goddess, San Francisco.
 17. Hodder I. 1987 Contextual archaeology. An interpretation of Çatal Hüyük and a aiscussion of the origins of agriculture, Bulletin of Archaeology University of London 24, s. 43–56.
 18. Hodder I. 1990 Domestication of Europe. Structure and Contingency in Society, Oxford.
 19. Hodder I. (red.) 1996 On the Surface Çatalhöyük 1993-95, Cambridge.
 20. Hodder I. (red.) 2000 Towards Reflexive Method in Archaeology: the Example at Çatalhöyük, Cambridge.
 21. Joukowsky M.S. 1996 The Early Turkey. Anatolian Archaeology from Prehistory through the Lydian Period, Dubuque.
 22. Kenyon K.M. 1961 Beginning in archaeology, New York.
 23. Kenyon K.M. 1971 An essay on archaeological technique: the publication of results from the excavation of a tell, Harvard Theological Review 64, s. 271–279.
 24. Kenyon K.M. 1985 Archaeology in the Holy Land, London.
 25. Kuijt I. (red.) 2000 Life in Neolithic Farming Communities. Social Organization, Identity, and Differentiation, New York.
 26. Lichter C. (red.) 2005 How Did Farming Reach Europe? Anatolian-European relations from the second half of the 7th through the first half of the 6th millennium cal BC (Proceedings of the International Workshop. Istanbul, 20-22 May 2004), Istanbul.
 27. Lloyd S. 1956 Early Anatolia. The Archaeology of Asia Minor Before the Greeks, London.
 28. Marciniak A. 2008 Communities, households and animals. Convergent developments in Central Anatolia and Central European Neolithic, Documenta Praehistorica 35, s. 93–109.
 29. Marciniak A., Czerniak L. 2007 Social transformations in the Late Neolithic and the Early Chalcolithic periods in Central Anatolia, Anatolian Studies 57, s. 115−130.
 30. Marciniak A., Czerniak L. 2012 Çatalhöyük unknown. The late sequence on the East mound [w:] Proceedings of the 7th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. Volume 1: Megacities & Mega-sites. The Archaeology of Consumption & Disposal Landscape, Transport & Communication, red. R. Matthews, J. Curtis, Wiesbaden, s. 3–16.
 31. Marciniak A., Asouti E., Doherty C., Henton E. 2013 The nature of household in the upper level at Çatalhöyük: smaller, more dispersed and more independent acquisition, production and consumption units. Referat zaprezentowany na 78. dorocznej konferencji Society for American Archaeology w Honolulu.
 32. Marciniak A., Barański M.Z., Bayliss A., Czerniak L., Goslar T., Southon J., Taylor R.E. [w druku] Fragmenting Times: interpreting a Bayesian chronology for the late Neolithic occupation of Çatalhöyük East, Turkey, Antiquity 89(343).
 33. Mellaart J. 1962 Excavation at Çatal Hüyük. First preliminary report, 1961, Anatolian Studies 12, s. 41–65.
 34. Mellaart J.1963 Excavation at Çatal Hüyük. 2nd preliminary report, 1962, Anatolian Studies 13, s. 43–103.
 35. Mellaart J.1964 Excavation at Çatal Hüyük. 3rd preliminary report, 1963, Anatolian Studies 14, s. 39–119.
 36. Mellaart J.1966 Excavation at Çatal Hüyük. 4th preliminary report, 1965, Anatolian Studies 16, s. 165–191.
 37. Mellaart J.1967 Çatal Hüyük. A Neolithic Town in Anatolia, London.
 38. Mellaart J.1975 The Neolithic of the Near East, London.
 39. Mellaart J.1978 The Archaeology of Ancient Turkey, London.
 40. Özdoğan M., Başgelen N. (red.) 1999 Neolithic in Turkey. The Cradle of Civilization, Istanbul.
 41. Renfrew C. 2001 Archeologia i język. Łamigłówka pochodzenia Indoeuropejczyków, Warszawa– Poznań.
 42. Sagona A., Zimanski P. 2009 Ancient Turkey, New York.
 43. Schmidt K. 2010 Budowniczowie pierwszych świątyń. Zagadkowy ośrodek kultu myśliwych z epoki kamienia. Odkrycie archeologiczne na Göbekli Tepe, Warszawa.
 44. Todd I.A. 1976 Çatal Hüyük in Perspective, New York.
 45. Yakar J. 1991 Prehistoric Anatolia. The Neolithic Transformnations and the Early Chalcolithic Period, Jerusalem.
 46. Zeist W. van, de Roller G.-J. 1999 Plant remains from Aşıklı Höyük, a Pre-Potery Neolithic site in Central Anatolia, Vegetation History and Archaeobotany 4, s. 179–185.
 47. Raporty z badań wykopaliskowych
 48. http://www.catalhoyuk.com/archive_reports/2001/ar01_04.html
 49. http://www.catalhoyuk.com/archive_reports/2002/ar02_07.html
 50. http://www.catalhoyuk.com/archive_reports/2003/ar03_08.html
 51. http://www.catalhoyuk.com/archive_reports/2004/ar04_16.html
 52. http://www.catalhoyuk.com/archive_reports/2005/ar05_17.html
 53. http://www.catalhoyuk.com/downloads/Archive_Report_2006.pdf
 54. http://www.catalhoyuk.com/downloads/Archive_Report_2007.pdf
 55. http://www.catalhoyuk.com/downloads/RAPOR_Catalhoyuk_2008.pdf
 56. http://www.catalhoyuk.com/downloads/Archive_Report_2009.pdf
 57. http://www.catalhoyuk.com/downloads/Archive_Report_2012.pdf
 58. http://www.catalhoyuk.com/downloads/Archive_Report_2013.pdf
 59. Prace magisterskie napisane przez poznańskich członków ekspedycji badawczej w Çatalhöyük
 60. Ryszard Mikuła, 2006. Ceramika hellenistyczna i rzymska ze stanowiska TP w Çatalhöyük, Turcja. Analiza układów przestrzennych w skali mikroosadniczej, IP UAM.
 61. Arkadiusz Klimowicz, 2006. Dynamika wzrostu statusu domów i ich społeczny kontekst na neolitycznym tellu Çatalhöyük, IP UAM.
 62. Kinga Vorbrich, 2007. Świat dziecka i dziecko w świecie neolitycznej społeczności Çatalhöyük (Turcja), IP UAM.
 63. Katarzyna Regulska, 2008. Modele neolityzacji i ich archeologiczna weryfikacja. Model przesuwającej się fali w kontekście relacji pomiędzy Anatolią południowo-wschodnią a środkową w neolicie, IP UAM.
 64. Patrycja Filipowicz, 2009. Recepcja idei matriarchatu i postaci żeńskiego bóstwa w archeologii i społeczeństwie na przykładzie Çatalhöyük, IP UAM.
 65. Marta Bartkowiak, 2009. Kulturowa biografia Skull Buildings z preceramicznej osady Çayönu Tepesi w południowo-wschodniej Anatolii w kontekście fenomenu budowli ceremonialnych na Bliskim Wschodzie, IP UAM.
 66. Agata Czeszewska, 2010. Próba interpretacji malowideł ściennych z neolitycznego tellu Çatalhöyük w perspektywie poststrukturalizmu, IP UAM.
 67. Prace licencjackie napisane przez poznańskich członków ekspedycji badawczej w Çatalhöyük
 68. Mateusz Dembowiak, 2013. Znaczenie dzieci w społeczności neolitycznej osady w Çatalhöyük East. Próba interpretacji grobów dziecięcych, IP UAM.
 69. Katarzyna Harabasz, 2013. Dekapitacja i plastrowanie ludzkich czaszek jako przejaw kultu przodków na neolitycznym stanowisku Çatalhöyük, IP UAM.
 70. Jędrzej Hordecki, 2013. Weryfikacja systemów typologicznych post-chalkolitycznych pochówków w Çatalhöyük, IP UAM.
 71. Aleksandra Neumann, 2013. Ozdoby z muszli w pochówkach Çatalhöyük East, IP UAM.
 72. Weronika Stosik, 2013. Problem higieny i warunków sanitarnych oraz ich wpływ na zdrowie populacji Çatalhöyük. Próba stworzenia metodyki dla dalszych badań w tej dziedzinie, IP UAM.