Archeologia klasyczna na Uniwersytecie w Poznaniu i konteksty jej powoływania

Main Article Content

Ewa Bugaj

Abstrakt

The article presents the history of Classical Archaeology as a research and study area in Poznań, from the perspective of the times in which it was created and developed. The author of the text also outlines scientific achievements of Poznań university centre in the field. The subject was established already in 1919 with the creation of the University of Poznań itself, and it grew steadily in the interwar period, mainly through the efforts of the only specialist -Mieczysława S. Ruxer, PhD. After World War II, Classical Archaeology had been taught at the University since the resumption of its activities in 1945 until 1969, when it was closed. Archaeologists, however, continued both research and teaching in the area -­­ working in the Institute of History and the Institute of History of Art. Moreover, since 1970 Adam Mickiewicz University in Poznań has had its own archaeological mission excavating the ancient legion camp and the city of Novae (present Bulgaria). After the fall of communism and the political transformation in 1989, endeavours were made to reactivate Classical Archaeology in Poznań. As a result, it was re-created in 1999, being a part of the Archaeology subject at the Institute of Prehistory, as a specialisation of Archaeology of the Mediterranean. In 2004 it was renamed and since then there has been the specialisation of Oriental and Ancient Archaeology, developing at the Institute of Prehistory at Adam Mickiewicz University.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bugaj, E. (2013). Archeologia klasyczna na Uniwersytecie w Poznaniu i konteksty jej powoływania. Folia Praehistorica Posnaniensia, 18, 31-60. https://doi.org/10.14746/fpp.2013.18.02
Dział
Archeologia uniwersytecka w Poznaniu. Jej wczoraj i dziś

Referencje

 1. Uniwersytet Poznański w pierwszych latach swego istnienia (1919, 1919–20, 1920–21, 1921–22, 1922–23), red. A. Wrzosek, Poznań 1924.
 2. Kroniki Uniwersytetu Poznańskiego…
 3. Kroniki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza…
 4. Uniwersytet Poznański. Skład Uniwersytetu…
 5. Uniwersytet Poznański. Spisy Wykładów…
 6. Uniwersytet Poznański. Skład Uniwersytetu i spisy wykładów…
 7. Akta Mieczysława Sabina Ruxer w Archiwum UAM (sygn. 15-611-26; 82-385; 153-123; 191).
 8. Akta Jerzy Kubczak w Archiwum UAM (sygn. 296; 467).
 9. Protokoły z Rad Wydziału Historycznego UAM za rok akademicki 1998–99 w Archiwum UAM (sygn.75-997).
 10. Dokumenty z Archiwum Instytutu Prahistorii UAM.
 11. Abramowicz A. 1987 Dzieje zainteresowań starożytniczych w Polsce, cz. 2: Czasy stanisławowskie i ich pokłosie, Wrocław.
 12. Abramowicz A. 1991 Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek, Warszawa–Łódź.
 13. Abramowicz A. 1992 Historia archeologii polskiej. Początki, Łódź.
 14. Biernacki A., Szymkiewicz J. 2003 Novae – antyczne miasto. Zabytki ze zbiorów Muzeum Historycznego w Swisztowie (własność Republiki Bułgarii), katalog wystawy, Poznań.
 15. Bugaj E. 2011 Archeologia klasyczna w poszukiwaniu swej tożsamości. Między przeszłością, teraźniejszością a historią sztuki, Folia Praehistorica Posnaniensia 16, s. 255–279.
 16. Bulanda E. 1947 Archeologia klasyczna, Archeologia 1947, 1, s. 7–42.
 17. Czubiński A. 1972 Dzieje Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1918–1939 [w:] Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919–1969, red. Z. Grot, Poznań, s. 59–302.
 18. Dyson S. L., 2006 In Pursuit of Ancient Pasts. A History of Classical Archaeology in the Nineteenth and Twentieth Centuries, New Haven–London.
 19. Gąsiorowski S. J. 1959 Mieczysława Sabina Ruxer (10 X 1891 – 5 IV 1957) i jej działalność naukowa, Archeologia 1957 8/2, s. 499–507.
 20. Grot Z. 1972 Czterysta lat walki o Uniwersytet w Poznaniu [w:] Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919–1969, red. Z. Grot, Poznań, s. 9–58.
 21. Kaczmarek J.E. 1996 Organizacja badań i ochrony zabytków archeologicznych w Poznaniu (1720–1958), Biblioteka Fontes Archaeologici Posnanienses 8, Poznań.
 22. Kubczak J. 1957 Pamięci Mieczysławy Ruxer, Z Otchłani Wieków 1957, 23/4, s. 177–180.
 23. Kubczak J.1995 Prof. dr Stefan Parnicki-Pudełko (10 VII 1914 – 16 IV 1994), Meander 50/5–6, s. 289–294.
 24. Kubczak J.1998 Mieczysława S. Ruxer (1891–1957) [w:] Archeologia śródziemnomorska w Uniwersytecie Jagiellońskim 1897–1997, red. J. Śliwa, Kraków, s. 49–53.
 25. Liman K. 1992 Ruxerówna Mieczysława Sabina (1891–1957), Polski słownik biograficzny 33 (1991–1992), s. 266–267.
 26. Łuczak C. 1999 Uniwersytet Poznański w latach drugiej wojny światowej [w:] Alma Mater Posnaniensis. W 80. rocznicę utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu, red. P. Hauser, T. Jasiński, J. Topolski, Poznań, s. 171–207.
 27. Łukomski G. 2004a Komisja Organizacyjna Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu 1818–1919 [w:] W hołdzie naszym Antenatom. 85 lat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, red. J. Laskowski, G. Łukomski, Poznań, s. 30–48.
 28. Łukomski G. 2004b Otwarcie Wszechnicy Piastowskiej [w:] W hołdzie naszym Antenatom. 85 lat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, red. J. Laskowski, G. Łukomski, Poznań, s. 49–59.
 29. Majewski K. 1952 Archeologia klasyczna w Polsce. Dorobek i plan, Archeologia 1949, 3, s. 233–265.
 30. Majewski K. 1965 Dwadzieścia lat polskich badań w zakresie archeologii klasycznej, Archeologia 1964,15, s. 310–312.
 31. Parnicki-Pudełko S. 1984 Kazimierz Majewski (1903–1981) jako badacz i organizator badań nad rzymską kulturą w Bułgarii, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia 1, s. 13–20.
 32. Press L. 1995 Stefan Parnicki-Pudełko (10 VII 1914 – 16 IV 1994), Archeologia 1994, 45, s. 121–125.
 33. Śliwa J. 2007 Profesor Jerzy Kubczak (1928–1999). Wspomnienie o przyjacielu [w:] Eurazja i Antyk, red. A. Bednarczuk, E. Bugaj, W. Rządek, Poznań, s. 17–21.
 34. Śliwa J. red. 1998 Archeologia śródziemnomorska w Uniwersytecie Jagiellońskim 1897–1997, Kraków.
 35. Wujewski T. 2000 Jerzy Kubczak (2 III 1928 – 9 III 1999), Archeologia 1999, 50, s. 109–112.
 36. Żuchowski T.J. 2007 Profesor Jerzy Kubczak a dydaktyka uniwersytecka [w:] Eurazja i Antyk, red. A. Bednarczuk, E. Bugaj, W. Rządek, Poznań, s. 23–27.