Późnośredniowieczna i nowożytna ceramika kamionkowa z posesji przy ul. ks. Posadzego 5 w Poznaniu – z badań przeprowadzonych w latach 2010–2011

Main Article Content

Andrzej Kowalczyk

Abstrakt

This paper examines stoneware recovered during 2010–2011 excavations at ul. Ks. Posadzego 5, Poznań. The assemblage consists of 128 potsherds. Recognised and analysed were fragments of economic containers, sherds of mineral water bottles, plates produced in central-west England, vessels from Trzebiel, Bolesławiec and Waldenburg as well as Lusatian stoneware.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalczyk, A. (2016). Późnośredniowieczna i nowożytna ceramika kamionkowa z posesji przy ul. ks. Posadzego 5 w Poznaniu – z badań przeprowadzonych w latach 2010–2011. Folia Praehistorica Posnaniensia, 21, 201-212. https://doi.org/10.14746/fpp.2016.21.08
Dział
Metody – Studia – Dyskusje

Referencje

 1. Antowska-Gorączniak O. 2013 Badania na stanowisku przy ul. Posadzego 5 w 2009/2010 r. – charakterystyka nawarstwień. W: H. Kóčka-Krez (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu (t. 8, s. 19–60). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 2. Bober-Tubaj A., Olejniczak A. 2012 Początki bolesławieckiego garncarstwa na podstawie archiwaliów, kronik i opracowań badawczych. W: A. Bober-Tubaj i in. (red.), U źródeł bolesławieckiej ceramiki. Bolesławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII w. (s. 13–28). Jelenia Góra: Moniatowicz Foto Studio.
 3. Dąbal J. 2013 Brytyjskie wyroby ceramiczne na gdańskim rynku produktów z XVIII i XIX wieku. Archaeologia Historica Polona, 21, s. 319–350.
 4. Dębski A. 2013 Średniowieczne i nowożytne wyroby ceramiczne z posesji położonej przy ulicy Posadzego 5 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. W: H. Kóčka-Krez (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu (t. 8, s. 61–202). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 5. Glinkowska B., Karpiński M., Orawiec T., Szwed T. 2012 Analiza formalna ceramiki ze stanowiska przy ul. Piaskowej w Bolesławcu. W: A. Bober-Tubaj i in. (red.), U źródeł bolesławieckiej ceramiki. Bolesławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII w. (s. 31–203). Jelenia Góra: Moniatowicz Foto Studio.
 6. Kałagate S. 2009 Fragmenty naczyń kamionkowych pochodzących z badań stanowiska Luboszów 2, gm. Osiecznica, woj. dolnośląskie. W: B. Gruszka (red.), ...ad Oderam fluvium... Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego (s. 387–397). Zielona Góra: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Odziała Lubuski.
 7. Kaniecki A. 2004 Poznań. Dzieje miasta wodą pisane. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 8. Kowalczyk A. 2008 Ceramika kamionkowa z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. W: H. Kóčka-Krenz (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu (t. 6, s. 225–286). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 9. Kowalczyk A. 2012 Jakie wody mineralne w XVIII i XIX w. pijali mieszkańcy Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski, 7, s. 141–154.
 10. Kowalczyk A. 2014 Naczynia kamionkowe z Poznania w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 11. Krabath S. 2012 Europejskie ośrodki produkcji kamionki we wczesnych czasach nowożytnych. W: A. Bober-Tubaj i in. (red.), U źródeł bolesławieckiej ceramiki. Bolesławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII w. (s. 263–328). Jelenia Góra: Moniatowicz Foto Studio.
 12. Miazga A., Sankiewicz P., Sikorski A. 2012 Ceramika naczyniowa z badań wykopaliskowych przy murze Lubrańskiego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu (ul. Posadzego 5). W: H. Kóćka-Krenz (red.), Poznań we
 13. wczesnym średniowieczu (t. 7, s. 43–103). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 14. Mountford A.R. 1971 An Illustrated Guide to Staffordshire Salt-Glazed Stoneware. London: Barrie & Jenkins.
 15. Oettel G. 2000 Mittelalterliche Töpfereien auf dem Kreuzfriedhof zu Zittau. Mitteilungen des Zittauer Geschichts- und Museumsvereins, 27, s. 162–170.
 16. Poklewska-Koziełł M. 2013 Ceramika naczyniowa. W: P. Pawlak (red.), Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek północno-zachodni. Wyniki badań archeologicznych (s. 97–161). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 17. RA 2007 RAL classic, 210 RAL – Farben. Sankt Augustin: RAL – colours make the difference.
 18. Rode H. 2005 Mittelalterliche Steinzeugproduktion in Bad Schmiedeberg, Ldkr. Wittenberg. Archäologie in Sachsen-Anhalt, 3, s. 34–41.