Olgierd Ławrynowicz, Joanna Żelazko (red.), Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi, Łódź 2015

Main Article Content

Dawid Kobiałka

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kobiałka, D. (2016). Olgierd Ławrynowicz, Joanna Żelazko (red.), Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi, Łódź 2015. Folia Praehistorica Posnaniensia, 21, 523-528. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/8668
Dział
RECENZJE

Referencje

 1. Buchli V., Lucas G. (red.) 2001 Archaeologies of the contemporary past. London – New York: Routledge.
 2. Burström M. 2008 Looking into the recent past. Extending and exploring the field of archaeology. Current Swedish Archaeology, 16, s. 21–36.
 3. González-Ruibal A. 2012 From the battlefield to the labour camp: archaeology of civil war and dictatorship in Spain. Antiquity, 332, s. 456–473.
 4. Harrison R. 2011 Surface assemblages. Towards an archaeology in and of the present. Archaeological Dialogues, 18(2), s. 141–161.
 5. Harrison R., Schofield J. 2010 After modernity. Archaeological approaches to the contemporary past. New York: Oxford University Press.
 6. Holtorf C., Piccini A. (red.) 2009 Contemporary archaeologies – excavating now. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 7. Kobiałka D. 2014 Let heritage die! The ruins of trams at depot no. 5 in Wrocław, Poland. Journal of Contemporary Archaeology, 1(2), s. 351–368.
 8. Kobiałka D., Frąckowiak M., Kajda K. 2015a Tree memories of the Second World War: a case study of common beeches from Chycina, Poland. Antiquity 89(345), s. 683–696.
 9. Kobiałka D., Kajda K., Frąckowiak M. 2015b Archaeologies of the recent past and the Soviet remains of the Cold War in Poland. The case of Brzeźnica-Kolonia, Kłomino and Borne Sulinowo. Sprawozdania Archeologiczne, 67, s. 9–22.
 10. Kobiałka D., Kostyrko M., Kajda, K. 2017 The Great War and its landscapes between memory and oblivion: the case of prisoners of war camps in Tuchola and Czersk, Poland. International Journal of Historical Archaeology, 21(1), s. 134–151.
 11. Mamzer H. 2004 Archeologia i dyskurs: rozważania metafizyczne. Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 12. Olivier L. 2011 The dark abyss of time: archaeology and memory. Lanham: Altamira Press.
 13. Olsen B., Pétursdóttir Þ. (red.) 2014 Ruin memories: materialities, aesthetics and the archaeology of the recent past. Abingdon – New York: Routledge.
 14. Patric L. 1985 Is there an archaeological record? W: M. Schiffer (red.), Advances in archaeological method and theory, t. 8 (s. 27–62). London: Academic Press.
 15. Zalewska A. 2011 Archeologiczny „palimpsest” jako specyficzna postać interpretacji teraźniejszości. W: A. Marciniak, D. Minta-Tworzowska, M. Pawleta (red.), Współczesne oblicza przeszłości (s. 115–132). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 16. Zalewska A. 2013 Relevant and applied archaeology. The material remains of the First World War: between „foundational” and „biographical” memory, between „black archaeology” and „conflict archaeology”. Sprawozdania Archeologiczne, 65, s. 9–50.
 17. Zalewska A. (red.) 2016 Archeologia współczesności. Warszawa: SNAP.