Metodologie interaktivního mapového zpracování systematických gramatických struktur
PDF

Słowa kluczowe

dialektologická mapa
syntetická mapa
izoglosa
interpolace
bodová data
scattered data
dialektometrie
Český jazykový atlas

Jak cytować

Stupňánek, B. . (2020). Metodologie interaktivního mapového zpracování systematických gramatických struktur. Gwary Dziś, 12, 269–279. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.20

Abstrakt

Připravovaný nářeční geoportál DiaMa představí řadu metodologických inovací při zpracování nářeční gramatiky. Mimo materiál z Českého jazykového atlasu využije i jeho metodu systematické abstrakce prostřednictvím extrakce zejména fonologických proměnných z proměnných morfologických a lexikálních. Díky tomuto rozkladu materiálu na více atomických jevů je možné široce využít geostatistickou techniku interpolace prostorových dat, která nejenže modeluje průběhy izoglos lépe na základě stejných dat, ale také umožňuje tato systematická dotazníková data rozšiřovat a zpřesňovat pomocí dat nesystematických, náhodně rozptýlených. Rozvržení interpolované prostorové databáze pak umožní volitelný řez mnoharozměrnou gramatickou strukturou a pokročilou mapovou vizualizaci uživatelsky definovaných datových sestav.

https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.20
PDF

Finansowanie

Tento příspěvek vznikl na základě řešení projektu č. DG20P02OVV029 Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit; poskytovatel podpory Ministerstvo kultury, program NAKI II. Práce používá také data, která poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Bibliografia

AED, Upton C., Widdowson, J. D. A., An Atlas of English Dialects, Oxford 1996.

Brus J. (2014), Vizualizace nejistoty v environmentálních studiích, Olomouc.

ČJA, Balhar J. et al., Český jazykový atlas, sv. 1–5, Dodatky, Praha, 1992–2011. https://cja.ujc.cas.cz/, 10.08.2020.

DW, von Mitzka W., Schmitt L. E., Deutscher Wortatlas, Bd. 1–22, Gießen 1951–1980.

Edlund L.-E. (2010), Mapping the North Germanic Languages, [in:] Language and Space. Language Mapping, vol. I–II, eds A. Lameli, R. Kehrein, S. Rabanus, Berlin – New York, s. 203–237.

Grieve J. (2013a), A statistical comparison of regional phonetic and lexical variation in American English, „Literary and Linguistic Computing“, no. 1, s. 82–107.

Grieve J. (2013b), Ordinary kriging in dialectology, [in:] Proceedings of the 5th Conference on Quantitative Investigations in Theoretical Linguistics. QITL–5, eds T. Wielfaert, K. Heylen, D. Speelman, Leuven, s. 23–24.

Chagnaud C. et al. (2017), ShinyDialect. A cartographic tool for spatial interpolation of geolinguistic data, [in:] GeoHumanities’17. Proceedings of the 1st ACM SIGSPATIAL Workshop on Geospatial Humanities, New York, s. 23–30.

Ježek J. (2015), Geostatistika a prostorová interpolace, Praha.

KDF, Bennike V., Kristensen M., Kort over de Danske Folkemål med Forklaringer, vol. 1–2, København 1898–1912.

Kinkeldey C., MacEachern A. M., Schiewe J. (2014), How to assess visual communication of uncertainty? A systematic review of geospatial uncertainty visualisation user studies, „The Cartographic Journal“, no. 4, s. 372–386.

Kloferová S. (2007), Dialektologie, [in:] Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, ed. J. Pleskalová et al., Praha, s. 336–376.

Kloferová S. (2010), Mapping the Slavic languages, [in:] Language and Space. Language Mapping, vol. I–II, eds A. Lameli, R. Kehrein, S. Rabanus, Berlin – New York, s. 317–332.

Kloferová S. (2015), Národní atlasy slovanských jazyků: historie a současnost, „Gwary Dziś“, t. 7, s. 43–55.

Kruijsen J., van der Sijs N. (2010), Mapping Dutch and Flemish, [in:] Language and Space.

Language Mapping, vol. I–II, eds A. Lameli, R. Kehrein, S. Rabanus, Berlin – New York, s. 180–202.

LSLM, Language and Space. Language Mapping, vol. I–II, eds A. Lameli, R. Kehrein, S. Rabanus, Berlin – New York 2010.

NordbSA, Gütter A., Nordbairischer Sprachatlas, München 1971.

Popelka S. et al. (2012), Advanced Map Optimalization Based on Eye-Tracking, [in:] Cartography – A Tool for Spatial Analysis, ed. C. Bateira, Rijeka, s. 99–118.

Popelka S., Brychtová A., Voženílek V. (2012), Eye-tracking a jeho využití při hodnocení map, „Geografický časopis“, č.1, s. 71–87.

Pravda J. (2002), Analytické a syntetické mapy v klasifikácii máp, „Geografický časopis“, č 4, s. 367–380.

Ramisch H. (2010), Mapping British English, [in:] Language and Space. Language Mapping, vol. I–II, eds A. Lameli, R. Kehrein, S. Rabanus, Berlin – New York, s. 238–252.

Scherrer Y. (2012), Generating Swiss German sentences from Standard German: a multi-dialectal approach, Genève.

Scheuringer H. (2010), Mapping the German language, [in:] Language and Space. Language Mapping, vol. I–II, eds A. Lameli, R. Kehrein, S. Rabanus, Berlin – New York, s. 158–179.

Schwarz C. (2014), Conservative and innovative dialect areas, „Taal en Tongval“, no. 1, s. 65–83.

Sibler P. et al. (2012), Cartographic Visualization in Support of Dialectology, [in:] Proceedings – AutoCarto 2012, Columbus, https://www.cartogis.org/docs/proceedings/2012/Sibler_etal_AutoCarto2012.pdf, 15.08.2020.

SorbSA, Faßke H., Jentsch H., Michalk, S., Sorbischer Sprachatlas, Bd. 1–15, Bautzen 1965–1996.

Swiggers P. (2010), Mapping the Romance languages of Europe, [in:] Language and Space. Language Mapping, vol. I–II, eds A. Lameli, R. Kehrein, S. Rabanus, Berlin – New York, s. 269–300.

Thebpanya P., Hatfield S. L. (2016), Visualizing dialect variation on a 3-D interpolated map: A case study in Chiang Mai, Thailand, „Papers in Applied Geography“, no. 2, s. 243–252.

Utěšený S. (1974), K problematice symbolů v lingvistickém kartografování, „Slovo a slovesnost“, č. 4, s. 327–335.

Voráč J., Racková I. (1969), Práce na Českém jazykovém atlase, „Slovo a slovesnost“, č. 3, s. 312–318.