Akademicka obyczajowość
PDF

Słowa kluczowe

academic customs
academic institutions
academic knowledge and skills

Jak cytować

Drozdowicz, Z. (2023). Akademicka obyczajowość. Humaniora. Czasopismo Internetowe, 42(2), 33–46. https://doi.org/10.14746/h.2023.2.2

Abstrakt

Customs are powerful environmental determinants that shape and separate one group from many others, often taking generations to evolve. When it comes to academia, it is no different. From the founding of the first universities to our present day, there have been two major components of academic morality that have undergone significant changes: academic institutionalism and academic dissemination of knowledge and skills. It can be difficult to adjust to such changes, especially when certain practices once served our predecessors well but their time has passed. However, with the right mindset and an openness to learning from the past and improving on it, we can ensure that our next colleagues will make the most of what their predecessors have left behind and take their knowledge and skills to the next level.

https://doi.org/10.14746/h.2023.2.2
PDF

Bibliografia

Abelard P., Historia moich niedoli, PIW, Warszawa 1953.

Bernier F., A new Division of the Earth, w: Memoirs Read Before the Anthropological Society of London, vol. 1, London 1863/1864.

Brower J., Guilfoy K., The Cambridge Companion to Abelard, Cambridge University Press, Cambridge 2004. DOI: https://doi.org/10.1017/CCOL0521772478

Drozdowicz Z., Czas na poważne dyskusje, „Forum Akademickie” 2022, nr 9.

Duby G., Mandrou R., Historia kultury francuskiej. Wiek X–XX, PWN, Warszawa 1967.

Kołłątaj H., Raport z wizytacji Akademii Krakowskiej odbytej w r. 1777, w: Wybór pism naukowych, Warszawa 1953.

Le Goff J., Inteligencja w wiekach średnich, Oficyna Wydawnicza Volumen, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1997.

Libiszowska-Żółtkowska M., Wiara uczonych. Esej socjologiczny mocno osadzony w empirii, Nomos, Kraków 2000.

Manuel F.E., Portret Izaaka Newtona, Prószynki i S-ka, Warszawa 1998.

Mossakowski R., Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej. Stan obecny i planowane reformy, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002.

Skoczeń B., Bez radykalnych zmian, „Forum Akademickie” 2022, nr 9.

Spink J.S., Libertynizm francuski od Gassendiego do Voltaire’a, Książka i Wiedza, Warszawa 1974.

Towpik E., IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych, „Nowotwory. Journal of Oncology” 2015, nr 65; artykuł udostępniony (format PDF) nieodpłatnie na stronie: https://core.ac.uk/download/pdf/268465596.pdf [dostęp: 26.01.2022]. DOI: https://doi.org/10.5603/NJO.2015.0092

Trevelyan G.M., Historia społeczna Anglii. Od Chaucera do Wiktorii, PIW, Warszawa 1961.

Voltaire, Elementy filozofii Newtona, PWN, Warszawa 1956.

Walicki A., Odpowiedź na ankietę „Przeglądu Filozoficznego”, „Przegląd Filozoficzny” 2014, nr 1(89).

Węgrzyn G., Mniej wadliwych recenzji, „Forum Akademickie” 2023, nr 1.

Woleński J., Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, PWN, Warszawa 1985.