Wykorzystanie gier planszowych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
PDF

Słowa kluczowe

gry planszowe
edukacja
nauki przyrodnicze
metoda naukowa

Jak cytować

Francikowski, J. (2019). Wykorzystanie gier planszowych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Homo Ludens, (1 (11), 30–40. https://doi.org/10.14746/hl.2018.11.2

Abstrakt

Gry planszowe poza funkcjami rozrywkowymi mogą pełnić istotne funkcje edukacyjne. Istnieje wiele gier zdolnych nie tylko do kształtowania kompetencji społecznych czy logicznego myślenia, wnioskowania i planowania, ale też do przekazywania wiedzy oraz formowania umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia). W nauczaniu tych przedmiotów pojawia się wiele kłopotów łączących się ze zrozumieniem treści, często nowych lub abstrakcyjnych, oraz z ich powiązaniem z posiadaną już wiedzą. Istotne jest również przekazywanie informacji na temat działania nauki i zasad nią kierujących. Bogactwo tytułów o różnorodnej mechanice i poziomach trudności pozwala stosować gry jako narzędzia dydaktyczne w klasie oraz, co kluczowe, poza nią.
https://doi.org/10.14746/hl.2018.11.2
PDF

Bibliografia

Alpim, V. S. S., Santos, J. B., Silva, J. S. J., Menezes, T. D. C., Amorim, R., Ladeia, B. T. C., Marques, H., Queiroz, L. B., Gandra, M. (2009). Enigma: A Board Game As A Potential Tool For Biochemistry And Microbiology Learning And Integration. Journal of Biochemistry Education, 7(2), 7.

Bentley, N. (2 listopada 2011). Zendo as a tool for teaching the scientific method. Online: https://nickbentleygames.wordpress.com/2011/11/02/zendo-as-a-tool-for-teaching-the-scientific-method.

Bochennek, K., Wittekindt, B., Zimmermann, S. Y., Klingebiel, T. (2007). More than mere games: A review of card and board games for medical education. Medical Teacher, 29(9), 941–948.

Dartigues, J. F., Foubert-Samier, A., Le Goff, M., Viltard, M., Amieva, H., Orgogozo, J. M., Barberger-Gateau, P., Helmer, C. (2013). Playing board games, cognitive decline and dementia: A French population-based cohort study. BMJ Open, 3(8). Online: https://bmjopen.bmj.com/content/3/8/e002998.

Firmhofer, R. (2011). W szkole czy poza szkołą? Jak uczymy się w epoce postindustrialnej? W: P. Zbieranek (red.), Jak wykorzystać potencjał edukacji pozaszkolnej w Polsce? Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Online http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=209

Forsthuber, B., Motiejūnaitė, A., de Almeida Coutinho, A. S., Baïdak,N.,'Horvath, A. (2011). Nauczanie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w Europie. Polityka, praktyka i badania naukowe (tłum. J. Czernik). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Online: https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/bae53054-c26c-4c9f-8366-5f95e2187634/language-pl.

Gobet, F., de Voogt, A., Retschitzki, J. (2012). Moves in Mind. The Psychology of Board Games. Hove: Psychology Press.

Hamm, S., Robertson, I. (2010). Preferences for deep-surface learning: A vocational education case study using a multimedia assessment activity. Australasian Journal of Educational Technology, 26(7), 951–965.Online: https://ajet.org.au/index.php/AJET/article/view/1027/288.

Jarvis, M. (2005). Psychology of Effective Learning and Teaching. Cheltenham: Nelson Thornes.

Korolczuk, R., Zambrowska, M. (2014). Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Krzyżanowska, Ł., Wiśnicka, M. (2009). Wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu – problemy i wyzwania. Raport z badań. Online: http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/PROJEKTY_SPECJALNE/Interakcja-Integracja/2009/sesja1raport_nauczyciele_konferencja_prasowa_14_10_09.pdf.

Leemkuil, H., de Jong, T., Ootes, S. (wrzesień 2000). Review of educational use of games and simulations. Online: https://ris.utwente.nl/ws/files/5156063/review_of_educational.pdf.

Linderoth, J. (2011). Exploring Anonymity in Cooperative Board Games. W: Proceedings of DiGRA Conference: Think Design Play. Online: http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital-library/11312.15167.pdf.

Lowe, N. K. (1988). Games and toys in the teaching of science and technology. Online: http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000805/080586e.pdf.

Matorin, A. I., McNamara, J. R. (1996). Using board games in therapy with children. International Journal of Play Therapy, 5(2), 3–16.

Mayer, B., Harris, C. (2010). Libraries Got Games: Aligned Learning through Modern Board Games. Chicago: American Library Association.

Ramani, G. B., Siegler, R. S., Hitti, A. (2012). Taking It to the Classroom: Number Board Games as a Small Group Learning Activity. Journal of Educational Psychology, 104(3), 661–672. Online: http://www.psy.cmu.edu/~siegler/RamaniSiegHitti-12JEP.pdf.

Rose, T. M. (2011). A Board Game to Assist Pharmacy Students in Learning Metabolic Pathways. American Journal of Pharmaceutical Education, 75(9). Online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3230344.

Russell, J. V. (1999). Using Games To Teach Chemistry. Journal of Chemical Education, 76(4), 487–488.

Waldrop, M. M. (2015). Why we are teaching science wrong, and how to make it right. Nature, 523(7560), 272–274. Online: https://www.nature.com/news/why-we-are-teaching-science-wrong-and-how-to-make-it-right-1.17963.

Wiering, M. A., Patist, J. P., Mannen, H. (2 grudnia 2005). Learning to Play Board Games using Temporal Difference Methods. Online: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.76.4345&rep=rep1&type=pdf.

Woods, S. (2012). Eurogames: The Design, Culture and Play of Modern European Board Games. Jefferson, [North Carolina]: McFarland.

Talak-Kiryk, A. (1 stycznia 2010). Using Games In A Foreign Language Classroom. Online: http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1488&context=ipp_collection.

Zagal, J. P., Jochen, R., Hsi, I. (2006). Collaborative games: Lessons learned from board games. Simulation & Gaming, 37(1), 24–40. Online: https://pubweb.eng.utah.edu/~zagal/Paper /Zagal%20et%20al%20-%20Collaborative%20Games%20-%20Lessons%20learned%20from%20boardgames.pdf.

Żmijowska-Wnęk, E., Wójcik-Hetman, D., Dziurzyńska-Pyrsz, B., Tarka, Z., Socha, S., Rogala, B., Kocowicz, M., Klimas, K. (2010). Analiza przyczyn problemów w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Online: http://innowacyjnyekolog.pl/uploads/files/analiza_przyczyn_problemow_nauczania.pdf.