Pressto.

Homo Ludens

Nr 1(11) (2018)

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

NAJLEPSZY ARTYKUŁ I NAJLEPSZY RECENZENT ROKU

Percepcja oraz systemy reprezentacji czasu i czasowości w larpach (live-action role-playing games) PDF PDF (English)
Tuomas Harviainen 14-24

ARTYKUŁY

Wykorzystanie gier planszowych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych PDF
Jacek Francikowski 30-40
Badania gier wideo z perspektywy edukacji medialnej. Analiza i rekomendacje PDF
Damian Gałuszka, Agnieszka Taper 44-66
Relacje orientalistyczne o Japonii a gra w antyinformację – studium przypadku PDF
Arkadiusz Jabłoński 69-80
Doświadczenie wartości w przeżyciu emocjonalnej imersji PDF (English)
Jan Franciszek Jacko 83-100
Inny świat, inny twórca. Another World Érica Chahiego jako przypowieść o Twarzy PDF
Filip Jankowski 103-115
Budowa fikcyjnego świata w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon PDF (English)
Krzysztof Jański 117-133
Jak nie tłumaczyć gier na rosyjski. Analiza lokalizacji gry Książę i Tchórz z języka polskiego na język rosyjski PDF
Dominik Kudła 135-153
Poziom immersji a identyfikowanie botów w wieloosobowej grze online — studium przypadku gry World of Warships PDF (English)
Paweł Łupkowski, Violetta Krajewska 155-171
Podobne, ale nie tożsame: zastosowanie asymetrii czołowej, mierzonej w paśmie alfa, w badaniach gier PDF (English)
Michał Leszek Mycka, Adam Czajka 173-187
Gamifikacja edukacji – badanie motywacji studentów PDF
Katarzyna Skok, Wojciech Harasimczuk 191-209
Refleksje praktyków. Uczniowie biorący udział w LARP-ach szkolnych w latach 1999–2017 i ich przemiany w kontekście społeczno-kulturowym PDF (English)
Jerzy Zygmunt Szeja, Augustyn Surdyk 212-227

KOMUNIKATY

I komunikat o XIV międzynarodowej konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Badania Gier z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier” PDF
. . 229-234
Wymogi publikacji w czasopiśmie „Homo Ludens” PDF
. . 235-243
Informacje o Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM i Pracowni Badań Ludologicznych PDF
. . 245-246

INFORMACJE O POLSKIM TOWARZYSTWIE BADANIA GIER

Informacje o Polskim Towarzystwie Badania Gier PDF
. . 247-252
Warunki wstąpienia do Polskiego Towarzystwa Badania Gier PDF
. . 253-256
Informacje o Kołach Polskiego Towarzystwa Badania Gier PDF
. . 257-259


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo