Jak nie tłumaczyć gier na rosyjski. Analiza lokalizacji gry Książę i Tchórz z języka polskiego na język rosyjski

Main Article Content

Dominik Kudła

Abstrakt

Artykuł przedstawia problematykę błędów pojawiających się w lokalizacji językowej gier wideo. Do omówienia głównych aspektów tego zagadnienia została wybrana polska gra komputerowa Książę i Tchórz (1998, Metropolis) oraz jej wersja rosyjska (Галадор – Проклятие принца; 1999, 7-ой волк). Szczególną uwagę poświęcono również rozgraniczeniu terminów „lokalizacja językowa” oraz „tłumaczenie” gier wideo, klasyfikacji najistotniejszych błędów w tym rodzaju przekładu oraz ich możliwym przyczynom.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kudła, D. (2019). Jak nie tłumaczyć gier na rosyjski. Analiza lokalizacji gry Książę i Tchórz z języka polskiego na język rosyjski. Homo Ludens, (1 (11), 135-153. https://doi.org/10.14746/hl.2018.11.8
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Dominik Kudła, Uniwersytet Warszawski

doktorant na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowca w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej tamże. Jego zainteresowania naukowe obejmują przekładoznawstwo, lokalizację gier wideo, dydaktykę tłumaczenia, kontakty językowe, język piłki nożnej oraz badania okulograficzne

Bibliografia

 1. Bernal-Merino, M. Á. (2015). Translation and Localisation in Video Games: Making Entertainment Software Global. New York: Routledge.
 2. Burtan, G. (29 września 2016). Zapomnij wszystko, co wiedziałeś o tłumaczeniach. Do tej polskiej firmy wydawcy gier ustawiają się w kolejce. Online: http://innpoland.pl/129995,zapomnij-wszystko-co-wiedziales-o-tlumaczeniach.
 3. Czech, D. (2013). Challenges in video game localization: An integrated perspective. Explorations, 1(1), 3–25.
 4. Donovan, T. (2010). Replay: The History of Video Games. Lewes: Yellow Ant.
 5. Drab, E. (2014). Gry wideo a przekład: nowe pole badań w obrębie tłumaczenia audiowizualnego. Rocznik Przekładoznawczy, 9(1), 101–114.
 6. Dybiec-Grajer, J. (2013). Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego. Kraków: Universitas.
 7. Dzierżanowska, H. (1988). Przekład tekstów nieliterackich na przykładzie języka angielskiego. Warszawa: PWN.
 8. Grucza, F. (red.) (1978). Z problematyki błędów obcojęzycznych. Warszawa: WSiP.
 9. Hejwowski, K. (2001). Źródła błędów w tłumaczeniu na język ojczysty. W: A. Kopczyński, U. Zaliwska-Okrutna (red.), Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka. Materiały z XXI Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, 29–30 maja 2000 r. (s. 149–159). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Juul, J. (2005). Half-real: Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds. Cambridge [Massachusetts]: MIT Press.
 11. Karczewska, D. (2001). O błędach w tłumaczeniu. W: A. Kopczyński, U. Zaliwska-Okrutna (red.), Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka. Materiały z XXI Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, 29–30 maja 2000 r. (s. 129–135). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 12. Kuipers, E.-J. (2010). Lokalizacja gier komputerowych – czyżby dziecinnie proste? Nowe perspektywy w szkoleniu tłumaczy pisemnych. Homo Ludens, 2(1), 77–86.
 13. Kutera, T. (14 lipca 2014). Już niedługo będzie można zagrać w „Księcia i Tchórza” na współczesnym sprzęcie. Online: http://polygamia.pl/juz-niedlugo-bedzie-mozna-zagrac-w-ksiecia-i-tchorza-na-wspolczesnym-sprzecie.
 14. Lurkmore.to (11 czerwca 2017). Русефекации [Rusefekacja]. Online: http://lurkmore.to/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.
 15. Mosin, M. (Мосин М.) (14 stycznia 2015). Вспоминаем тех, благодаря кому у нас были компьютерные игры на русском языке [Wspominamy tych, dzięki którym mieliśmy gry komputerowe w języku rosyjskim]. Online: https://xakep.ru/2015/01/14/old-translators.
 16. O’Hagan, M., Mangiron, C. (2013). Game Localization: Translating for the Global Digital Entertainment Industry. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 17. Pieńkos, J. (2003). Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Kraków: Kantor Wydawniczy „Zakamycze”.
 18. TVGRYpl (3 września 2017). Pierwsza naprawdę udana polska gra? „Książę i Tchórz” po długich latach. Online: https://www.youtube.com/watch?v=bnKK_tqGWJI.
 19. Ujutnyj podwalczik (Уютный подвальчик) (24 czerwca 2015). Почему игры стали плохими? [Dlaczego gry są teraz złe?]. Online: https://www.youtube.com/watch?v=6UOGKDR2RLI.
 20. Data dostępu od źródeł internetowych wykorzystanych w tekście: 30 grudnia 2017.