Inny świat, inny twórca. Another World Érica Chahiego jako przypowieść o Twarzy
PDF

Słowa kluczowe

gra wideo
filozofia w grach
autorstwo gier
Inny

Jak cytować

Jankowski, F. (2019). Inny świat, inny twórca. Another World Érica Chahiego jako przypowieść o Twarzy. Homo Ludens, (1 (11), 103–115. https://doi.org/10.14746/hl.2018.11.6

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest wykazanie związków gry Another World z filozofią dialogu charakterystyczną dla Emmanuela Lévinasa. Badacz, uwzględniając rozważania francuskiego filozofa na temat separacji, ateizmu oraz Twarzy, proponuje odczytanie dzieła Érica Chahiego jako autorefleksyjnej formy wypowiedzi autorskiej. Another World jest w tym świetle nie tylko wnikliwym spojrzeniem na relację: gracz–Inny, ale również refleksją na temat programowania jako jednoczesnego katalizatora izolacji i otwarcia na Innego.
https://doi.org/10.14746/hl.2018.11.6
PDF

Bibliografia

Brøderbund Software (1989). Prince of Persia [Apple II]. Brøderbund Software, USA.

Campo Santo (2016). Firewatch [PC]. Panic, USA.

Delphine Software (1989). Les Voyageurs du Temps: La Menace [Amiga, Atari ST, PC]. Delphine Software, Francja.

Delphine Software (1991). Another World [Amiga, Atari ST]. Delphine Software, Francja.

Destructive Creations (2015). Hatred [PC]. Destructive Creations, Polska.

Fox, T. (2015). Undertale [PC]. T. Fox, USA.

Loriciels (1985). Infernal Runner [Amstrad CPC]. Loriciels, Francja.

Loriciels (1986). Le Pacte [Amstrad CPC]. Loriciels, Francja.

Micro-Programmes 5 (1984). Le Sceptre d’Anubis [Oric-1]. Micro-Programmes 5, Francja.