Codified gestures i scenic learning – dwie techniki oparte na gestach i ruchu scenicznym wspomagające naukę języka angielskiego uczniów szkół podstawowych

Main Article Content

Monika Michalak

Abstrakt

Gesty pełnią istotną rolę w generowaniu nowych pomysłów i pomagają rozwiązywać problemy w sposób kreatywny. Wyniki najnowszych badań wskazują na wiele korzyści płynących ze stosowania tzw. gestów kodowanych na lekcjach języka obcego z początkującymi uczniami. Ponadto wdrożenie elementów ruchu scenicznego ma pozytywny wpływ na zapamiętywanie przez uczniów nowego słownictwa, motywuje ich do nauki, zachęca do wyrażania emocji i otwiera na nowe doświadczenia. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia i roli tych dwóch technik w nauczaniu języka angielskiego na przykładzie badania przeprowadzonego wśród kilkudziesięciu uczniów jednej z wielkopolskich szkół podstawowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Michalak, M. (2020). Codified gestures i scenic learning – dwie techniki oparte na gestach i ruchu scenicznym wspomagające naukę języka angielskiego uczniów szkół podstawowych. Homo Ludens, (1 (13), 149-162. https://doi.org/10.14746/HL.2020.13.9
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Monika Michalak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Monika Michalak – nauczycielka języka angielskiego, doktorantka w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

 1. Behne, T., Carpenter, M. (2014). Young Children Create Iconic Gestures to Inform Others. Developmental Psychology, 50(8), 2049–2060.
 2. Domżał, T. M. (2013). Pamięć w neurologii: zaburzenia, diagnostyka i leczenie. Forum Medycyny Rodzinnej, 7(4), 155–164.
 3. Fadiga, L., Craighero, L., Destro, M. F., Finos, L., Cotillon-Williams, N., Smith, A. T., Castello, U. (2006). Language in shadow. Social Neuroscience, 1(2), 77–89.
 4. Fredrickson, B. L. (1998). What Good Are Positive Emotions? Review of General Psychology, 2(3), 300–319.
 5. Holle, H., Obermeier, C., Schmidt-Kassow, M., Friederici, A. D., Ward, J., Gunter, T. C. (2012). Gesture Facilitates the Syntactic Analysis of Speech. Frontiers in Psychology, 74(3), 1–12. Online: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3307377>. Data dostępu: 17 października 2020.
 6. Janzen Ulbricht, N. (2018). An experiment on gesture and fluency in two German schools. ELT Journal, 72(3), 309–318.
 7. Janzen Ulbricht, N. (2020). The Embodied Teaching of Spatial Terms: Gestures Mapped to Morphemes Improve Learning. Frontiers in Education, 5(7), 1–13. Online: <https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/27818/feduc-05-00109.pdf?sequence=2&isAllowed=y>. Data dostępu: 7 grudnia 2020.
 8. Janzen Ulbricht, N., Michalak, M. (2019). Codified gestures, curiosity and group cohesion in the foreign language classroom. W: Ch. Haase, N. Orlova (red.), English Language Teaching through the Lens of Experience (s. 207–221). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 9. Kiefer, M., Sim, E.-J., Liebich, S., Hauk, O., Tanaka, J. (2007). Experience-dependent Plasticity of Conceptual Representations in Human Sensory-Motor Areas. Journal of Cognitive Neuroscience, 19(3), 525–542.
 10. Macedonia, M., Müller, K., Friederici, A. D. (2011). The Impact of Iconic Gestures on Foreign Language Word Learning and Its Neural Substrate. Human Brain Mapping, 32(6), 982–998. Online: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hbm.21084>. Data dostępu: 16 października 2020.
 11. Machulska, H., Pruszkowska, H., Tatarowicz, J. (1997). Drama w szkole podstawowej. Warszawa: WSiP.
 12. Michalak, M. (2017). Nieopublikowane notatki z dziennika prowadzonego podczas trwania projektu teatralnego Bears in the Night.
 13. Panasiuk, J. (2016). Uczenie się a mechanizmy neuroplastyczności. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova, 1(1), 163–179. Online: <http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2016_1_163/c/4779-3539.pdf>. Data dostępu: 17 października 2020.
 14. Poggi, I. (2013). Semantics and pragmatics of symbolic gestures. W: C. Müller, A. Cienki, E. Fricke, S. Ladewig, D. McNeill, S. Tessendorf (red.), Body – Language – Communication: An International Handbook on Multimodality in Human Interaction. Berlin–Boston: De Gruyter Mouton.
 15. Sambanis, M., Baran, D., Beltrop, K., Grabert, L., Knorr-Dadfar, J., Marz, J., Schneider, A., Splitt, F., Wonschik, K. (2013). DRAMA TO GO! Hints and hands-on activities for the classroom. Scenario, 7(1), 73–92. Online: <http://publish.ucc.ie/journals/scenario/2013/01/Sambanis/05/en>. Data dostępu: 17 października 2020.
 16. Siek-Piskozub, T. (2001). Uczyć się bawiąc. Strategia ludyczna na lekcji języka obcego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.