Nr 1 (13) (2020)

NAJLEPSZE ARTYKUŁY I NAJLEPSZA RECENZJA ROKU

Jan F. Jacko, Małgorzata Jacko
13-31
Czy zaangażowanie w grę jest racjonalne? Imersja emocjonalna w zabawie, zarządzaniu i sporcie
PDF