Przepis na ludoteki. Finansowanie wypożyczalni gier ze środków budżetu partycypacyjnego w Polsce

Main Article Content

Marcin Łączyński

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie prawnych i organizacyjnych aspektów finansowania wypożyczalni gier ze środków dostępnych w miejskich budżetach partycypacyjnych. Zaprezentowana została w nim szczegółowa analiza przypadku tworzenia i promowania takiego wniosku o finansowanie, dokonana na przykładzie projektu „Wypożyczalnie gier planszowych w bibliotece”, z sukcesem przeprowadzonego wiosną 2016 w sześciu obszarach Warszawy. W artykule przedstawiono aspekty organizacyjne i proceduralne przygotowania projektu, działania promocyjne – realizowane w ramach przewidzianych przez procedurę budżetu partycypacyjnego, jak i poza nią, informacje zwrotne na temat projektu pozyskane od mieszkańców, reakcje urzędników i osób odpowiedzialnych za realizację projektu po jego przegłosowaniu oraz wyniki przedsięwzięcia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łączyński, M. (2020). Przepis na ludoteki. Finansowanie wypożyczalni gier ze środków budżetu partycypacyjnego w Polsce. Homo Ludens, (1 (13), 103-114. https://doi.org/10.14746/HL.2020.13.6
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Marcin Łączyński, Uniwersytet Warszawski

mgr Marcin Łączyński – medioznawca, socjolog, projektant gier. Członek zespołu Fundacji „Pragmatica”, współpracownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW

Referencje

 1. Bluj, A., Stokłuska, E. (2015). Budżet partycypacyjny (obywatelski) krok po kroku. Poradnik dla praktyków. Warszawa: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Online: <http://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2016/01/BP_krokpokroku.pdf>. Data dostępu: 15 października 2020.
 2. Kłębowski, W. (2013). Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi. Warszawa: Instytut Obywatelski. Online: <http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2013/03/budzet_partycypacyjny.pdf>. Data dostępu: 15 października 2020.
 3. Kłębowski, W. (2014). Budżet partycypacyjny. Ewaluacja. Warszawa: Instytut Obywatelski. Online: <http://www.instytutobywatelski.pl/21598/publikacje/raporty/raport-budzet-partycypacyjny-ewaluacja>. Data dostępu: 15 października 2020.
 4. Kotlarska, K. (2017). Wypożyczalnie gier planszowych w bibliotece – Wola, obszar 4: Młynów. Online: <http://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/4313>. Data dostępu: 12 grudnia 2018.
 5. Kozielski, R. (2011). Wskaźniki marketingowe. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 6. Kraszewski, D. (b.d.). Budżet obywatelski. Online: <http://www.maszglos.pl/strefa-wiedzy/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-krok-i>. Data dostępu: 10 grudnia 2018.
 7. Kraszewski, D., Mojkowski, K. (2014). Budżet obywatelski w Polsce. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego. Online: <http://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/07/Budzet-obywatelski-w-Polsce-D.-Kraszewski-K.-Mojkowski.pdf>. Data dostępu: 15 października 2020.
 8. Litwin, M. (2015). Gry i zabawy w instytucjach kultury. O (nie)możliwości utworzenia ludotek w Polsce. Homo Ludens. 7(1), 145–158. Online:<http://www.ptbg.org.pl/?smd_process_download=1&download_id=2582>. Data dostępu: 15 października 2020.
 9. Moore, J. E. (1995). A History of Toy Lending Libraries in the United States Since 1935. Online: <http://eric.ed.gov/?id=ED390414>. Data dostępu: 10 grudnia 2018.
 10. Pietrusińska, M. J. (2017). Budżet partycypacyjny jako potencjał edukacji obywatelskiej dorosłych. Przykład Warszawy. Pedagogika Społeczna, 65(3), 157–175.
 11. Regulamin budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Online: <http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/regulamin_przeprowadzania_budzetu_partycypacyjnego_w_warszawie_na_rok_2019.pdf>. Data dostępu: 10 grudnia 2018.
 12. Rettig, M. A. (1998). Guidelines for Beginning and Maintaining a Toy Lending Library. Early Childhood Education Journal, 25(4), 229–232.