Wielka Wojna jako temat gier wideo. Wyzwania dla edurozrywki w Valiant Hearts i Battlefield 1

Main Article Content

Łukasz Czajka

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest analiza wybranych gier wideo poświęconych tematyce I wojny światowej. Aby dokonać pogłębionej analizy porównawczej, skonfrontowano ze sobą dwie gry: Valiant Hearts i Battlefield 1. Obie zostały porównane pod względem ich potencjalnego wykorzystania w edukacji rozrywkowej (edurozrywce). Zaprezentowane interpretacje służą także określeniu niektórych potencjalnych wyzwań, przed jakimi stają gry wideo aspirujące do miana narzędzi wspomagających tradycyjny proces edukacji o historii Wielkiej Wojny.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czajka, Łukasz. (2020). Wielka Wojna jako temat gier wideo. Wyzwania dla edurozrywki w Valiant Hearts i Battlefield 1. Homo Ludens, (1 (13), 35-53. https://doi.org/10.14746/HL.2020.13.2
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Łukasz Czajka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Łukasz Czajka – adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, autor książki Święta anarchia. Wprowadzenie do radykalnej hermeneutyki Johna D. Caputo (2014). Główne zainteresowania badawcze: kulturoznawcze badania nad wojną (zwłaszcza I wojną światową) oraz idee filozoficzne w dziełach kultury popularnej.

Referencje

 1. Anderson, S. L. (2019). The interactive museum: Video games as history lessons through lore and affective design. E-Learning and Digital Media, 16(3), 177–195. Online: <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2042753019834957?icid=int.sj-abstract.similararticles.3&journalCode=ldma>.
 2. Aksakal, N. (2015). Theoretical View to The Approach of The Edutainment. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 186, 1232–1239. Online: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815023411>.
 3. Crocker, J. (2017). Unorthodox Professors: World War One in Videogames and on YouTube. The Arbutus Review, 8(1), 24–36. Online: <http://www.researchgate.net/publication/323189816_Unorthodox_Professors_World_War_One_in_Videogames_and_on_YouTube>.
 4. Chapman, A. (2016). It’s Hard to Play in the Trenches: World War I, Collective Memory and Videogames. Game Studies, 16(2). Online: <http://gamestudies.org/1602/articles/chapman>.
 5. Chapman, A., Kempshall, Ch. (16 lutego 2017). Battlefield 1: Can The Great War Be A Great Game? Online: <http://ontologicalgeek.com/battlefield-1-can-the-great-war-be-a-great-game>.
 6. Chwalba, A. (2014). Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
 7. Filippaki, I. (2018). Great War Games: Notes on Collective Memory, the Adynaton, and Posthumanism. Alicante Journal of English Studies, 31(1), 177–185. Online: <http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/87227/6/RAEI_31_11.pdf>.
 8. Jünger, E. (2010). Robotnik. Panowanie i forma bytu – Maksima, Minima (tłum. W. Kunicki). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Kempshall, Ch. (2015a). Pixels Lions – The Image of the Soldier in First World War Computer Games. Historical Journal of Film, Radio and Television, 35(4), 656–672. Online: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01439685.2015.1096665>.
 10. Kempshall, Ch. (2015b). The First World War in Computer Games. London: Palgrave Macmillan.
 11. Kempshall, Ch. (19 września 2019). Centenary (Computer Games). Online: <http://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/centenary_computer_games>.
 12. Ledonne, D. (2005). Artist’s Statement: A Meditation on “Super Columbine Massacre RPG!”. Online: <http://www.columbinegame.com/statement.htm>.
 13. Mitchell, A., Savill-Smith, C. (2004). The Use of Computer and Video Games for Learning: A Review of the Literature. London: Learning and Skills Development Agency.
 14. Mileszko, T. (18 czerwca 2020). „This War of Mine” wejdzie do kanonu lektur szkolnych. To pierwsza taka inicjatywa na świecie. Online: <http://www.komputerswiat.pl/gamezilla/aktualnosci/this-war-ofmine-wejdzie-do-kanonu-lektur-szkolnych-to-pierwsza-taka-inicjatywa-na/tzl2y3z>.
 15. Okan, Z. (2003). Edutainment: is learning risk? British Journal of Educational Technology, 34(3), 255–264. Online: <http://web.csulb.edu/~arezaei/ETEC444/discussion/edutainment.pdf>.
 16. Peña-Miguel, N., Sedano, H. M. (2014). Educational Games for Learning.
 17. Universal Journal of Educational Research, 2(3), 230–238. Online: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1053979.pdf>.
 18. Piechota, M. (2010). Edurozrywka – przyczynek do opisu zjawiska. W: M. Graszewicz, J. Jastrzębski (red.), Teorie komunikacji i mediów. Tom 2 (s. 231–239). Wrocław: Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 19. Quiroga, S. A. (2018). Race, “Battlefield 1” an the White Mythic Space of the First World War. Alicante Journal of English Studies, 31(1), 187–193. Online: <http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/87178/6/RAEI_31_12.pdf>.
 20. Quiroga, S. A., Filippaki, I. (2018). The Great War and the Use of Video Games as Historical and Educational Resources: A Conversation. Alicante Journal of English Studies, 31(1), 195–199. Online: <http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/87228/6/RAEI_31_13.pdf>.
 21. Sieja, B. (6 listopada 2019). Gry komputerowe a propaganda. Twórcy manipulują historią od lat, ale... dlaczego tak się dzieje? Online: <http://www.komputerswiat.pl/gamezilla/artykuly/gry-komputerowe-a-propaganda-tworcy-manipuluja-historia-od-lat-ale-dlaczego-tak-sie/k62nhbh>.
 22. Skibińska, M. (2010) Edutainment jako metoda edukacji przyszłości (teraźniejszości). Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 13(2), 57–64. Online: <http://www.researchgate.net/publication/236209393_Edutainment_jako_metoda_edukacji_przyszlosci_terazniejszosci>.
 23. Tang, S., Hanneghan, M., El Rhalibi, A. (2009). Introduction to Games-Based Learning. W: Th. Connolly, M. Stansfield, L. Boyle (red.), Games-Based Learning Advancements for Multi-Sensory Human Computer Interfaces: Techniques and Effective Practices (s. 1–13). Online: <https://www.igi-global.com/gateway/chapter/18785#pnlRecommendationForm>.
 24. Żmuda, M. (2016). „Valiant Hearts: The Great War” – gra wideo jako remediacja Wielkiej Wojny. W: A. Jamrozek-Sowa, Z. Ożóg, A. Wal (red.), I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia (s. 596–607). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 25. Ludografia
 26. Atari (1980). Red Baron [gra na automat]. Atari, USA.
 27. Bytro Labs (2009). Supremacy 1914 [gra przeglądarkowa]. Bytro Labs, Niemcy.
 28. Canadian War Museum (2014). Over the Top [gra przeglądarkowa]. Canadian War Museum, Kanada.
 29. Digixart (2018). 11-11 Memories Retold [gra wieloplatformowa]. Bandai Namco, Japonia.
 30. EA DICE (2016). Battlefield 1 [gra wieloplatformowa]. Electronic Arts, USA.
 31. The Farm 51 (2009). NecroVison [PC]. 5050 Games, Włochy.
 32. The Great War Dev Team (2013). Great War Mod [PC]. SEGA, USA.
 33. Hejka Studio (2019). Ku zwycięstwu [PC]. Hejka Studio, Polska.
 34. M2H/Blackmill Games (2015). Verdun [gra wieloplatformowa]. M2H/Blackmill Games, Holandia.
 35. MBD Limited (2018). Empire Soldiers: A Caribbean Story [Oculus VR]. MBD Limited, Wielka Brytania.
 36. MBD Limited (2018). Empire Soldiers: A South Asian Story [Oculus VR]. MBD Limited, Wielka Brytania.
 37. Rondomedia (2007). 1914 Shells of Fury [PC]. Strategy First, Kanada.
 38. Ubisoft Montpellier (2014). Valiant Hearts: The Great War [gra wieloplatformowa]. Ubisoft, Francja.
 39. Thorium Games (2020). Within Whispers: The Fall [PC]. Thorium Games, Serbia.
 40. Źródła z YouTube
 41. The Great War (13 maja 2016). “Battlefield 1” Historical Trailer Analysis.
 42. The Great War Special. Online: <http://www.youtube.com/watch?v=pvzEZ1Sq4tI&t=3s>.
 43. History Respawned (6 sierpnia 2014). History Respawned: “Valiant Hearts”. Online: <http://www.youtube.com/watch?v=OzYQ8uAqAg0&t=29s>.
 44. History Respawned (17 listopada 2016). History Respawned: “Battlefield 1”. Online: <http://www.youtube.com/watch?v=WHXzMhY9-VU&t=790s>.