Wizerunek Nikoli Tesli i jego wynalazków w grach cyfrowych
PDF

Słowa kluczowe

Nikola Tesla
szalony naukowiec
Thomas Edison
fizyka
znani naukowcy

Jak cytować

Kościelniak, J. . (2021). Wizerunek Nikoli Tesli i jego wynalazków w grach cyfrowych. Homo Ludens, (1 (14), 117–131. https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.7

Abstrakt

Artykuł ten przybliża sposób przedstawiania Nikoli Tesli w grach cyfrowych, w których serbsko-amerykański wynalazca zyskuje coraz większą popularność. W dwunastu tytułach, w których się pojawia, określone i opisane zostały następujące kategorie jego cech: wygląd, miejsce pobytu, osobowość, rola, umiejętności, wynalazki i relacje z innymi, które razem  składają się na wizerunek genialnego inżyniera.

https://doi.org/10.14746/HL.2021.14.7
PDF

Bibliografia

Bartmiński, J. (2007). Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Boniecki, A. (2004). Kulturowe i literackie konstrukcje wyrażania siebie i „innych”: wprowadzenie do imagologii. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury, 14(1), 141–152.

Hall, S. (1997). The Work of Representation. W: S. Hall (red.), Representation. Cultural Representations and Signifying Practices (s. 13–74), Londyn: Sage.

Seifer, M.J. (1998). Wizard. The Life and Times of Nikola Tesla. Biography of a Genius. New York: Citadel Press.

Tołstoj, N.I. (1992). Język a kultura (niektóre zagadnienia słowiańskiej etnoligwistyki). Etnolingwistyka, tom 5, 15–25.

Wykaz skrótów i ludografia

TVL – 10tons Ltd (2018). Tesla vs Lovecraft [gra wieloplatformowa]. 10tons Ltd., Finlandia.

DV – Airtight Games (2010). Dark Void [PC]. Capcom, Japonia.

TBW – Archetype Global (2014). Tesla Breaks the World! [PC]. Archetype Global, USA.

SK – Cohen, O., Giacomo, F. (2016). Science Kombat [PC]. Superinterssante, Brazylia.

FGO – Delightworks (2015). Fate/Grand Order [Android, iOS]. Aniplex, Japonia.

ALT – Drandakis, H. (2017). Alternate [iOS]. Drandakis H., Grecja.

UWA – Origin Systems (1991). Ultima: Worlds of Adventure 2: Martian Dreams [DOS]. Origin Systems, USA.

TO – Ready at Dawn (2015). The Order: 1886 [Playstation 4]. Sony Computer Entertainment, USA.

TGMT – Redi Games (2017). The Great Mind of Tesla [Android, iOS]. Redi Games, Polska.

VSA – Studio spektar (2017). Viktor, a Steampunk Adventure [PC]. Studio spektar, Chorwacja.

IH – Tequila Works (2017). The Invisible Hours [gra wieloplatformowa]. Game Trust, USA.

TWM – Thoughtquake Studios (2011). Tesla: The Weather Man [PC]. Thoughtquake Studios, USA.