Studia na kierunku pedagogika specjalna jako przestrzeń czytania naukowego
PDF

Słowa kluczowe

reading text / reading
student's reading (special education)
reading value
reading in science
reading in college
reading crisis
learning culture
generation C

Jak cytować

Sadowska, S. (2018). Studia na kierunku pedagogika specjalna jako przestrzeń czytania naukowego. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (13), 9–27. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.13.01

Abstrakt

The author describes the properties of modern ways of “reading in science”. It emphasizes the relationship between the type of text (digital, printed) and the kind of reading activity. He points out that reading science texts by scholars is rarely done in full and in linear order. Reading in science, requires active engagement in text, information processing and efficient selection to fully understand content. Analyzing the changes that have taken place with the advent of the C generation, he analyzes “reading in college”. He argues that contemporary students (special education) – representatives of the computerized generation – connected -always clicking – have dropped printed text and are not interested in books as a source of knowledge. Although they have a proficiency in searching online resources, they experience difficulties in using the text and its content. By copying the thesis, the author presents the results of the research conducted in this field and refers to many publications on this subject. Clearly recognizes the need to prepare future students for a rational and critical use of scholarly reading, to learn how to study a scholarly work (both at the earlier stages of education and within the university education system). Also, believes that pedagogical thinking and action derive both from the association with the scientific texts and from reading literature. Reading is an irreplaceable way to enrich the sensitivity and imagination of future teachers (special).

https://doi.org/10.14746/ikps.2016.13.01
PDF

Bibliografia

Bednarska N., Wikipedia na uczelni i w szkole – przyszli nauczyciele o Wikipedii, „Ruch Pedagogiczny” 2015, nr 1.

Borawska-Kalbarczyk K., „Pokolenie C” w roli studentów – uczenie się w pułapce klikania? http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2013/referaty_2013_10/borawska.pdf [dostęp: 12.04.2016].

Dehnel J., Młodszy księgowy. O książkach, czytaniu i pisaniu, Wydawnictwo: W.A.B., Warszawa 2013.

Janiszewska-Nieścioruk Z., Sadowska S., Trening protiv obrazovaniâ? Raznoglasiâ, svâzannye s rasprostraneniem pro-Bolonskogo obrazovaniâ pedagogov i učitelej v Pol’še, [w:] Viŝa osvìta Ukraïni u kontekstì ìntegracìï do Êvropejs’kogo osvìtn'ogo prostoru = Higher education of Ukraine in the context of integration to European educational space, red. Í.P. Manoha, Kijów 2015.

Jasieńska G., Twórcza mobilność, [w:] Uniwersytet Jagielloński: Z naukowcami o nauce, red. P. Żabicki, Kraków 2016, http://www.nauka.uj.edu.pl [dostep: 29.08.2016].

Kłakówna Z., Jakoś i jakość. Subiektywna kronika wypadków przy reformie szkoły (1989-2013), Wyd. UNIVERSITAS, Kraków 2014.

Kołodziejska E., Przy herbacie. Rozmowy z Edwardem Hajdukiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012.

Michalak D., Koryś I., Kopeć J., Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku: wstępne wyniki, Biblioteka Narodowa; http://nck.pl/media/attachments/317769/Stan%20czytelnictwa%20w%20Polsce%20w%202015%20r._BN_0416.pdf [dostep: 2.09.2016].

Mikut M., Zaangażowanie w studiowanie czy pozorowanie?, „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2014, nr 1.

Nahodko M., Wpływ nowych technologii na czytanie naukowe, [w:] Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie, red. M. Wojciechowska, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2015.

Olszewski S., Parys K., Rozumieć chaos. Rzecz o terminach i znaczeniach im nadawanych w pedagogice specjalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016.

Podemski K., Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.

Sadowska S., W poszukiwaniu potencjału uprawiania pedagogiki specjalnej – perspektywa naukoznawcza i metodologiczna, [w:] S. Przybyliński (red.), Pedagogika specjalna – tak wiele pozostaje tajemnicą, Wyd. UWM, Olsztyn 2010.

Sadowska S., „Trafiliśmy do nieznanego miasta, a ktoś poradził, żebyśmy zapuścili się w zarośla miedzy dwiema nowymi kamieniczkami” – podróż po mieście naukowym pedagogiki specjalnej, „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” 2014, nr 3.

Szwecja czyta. Polska czyta, red. Tybylewicz K., Diduszko-Zyglewska A., Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

Świątkowska M., W poszukiwaniu moich sensów, [w:] Uniwersytet Jagielloński: Z naukowcami o nauce, red. P. Żabicki, Kraków 2016, http://www.nauka.uj.edu.pl [dostep: 29.08.2016].

Tokarczuk O., Księgi Jakubowe, Wyd. Literackie, Kraków 2014.

Uniwersytet Jagielloński: Z naukowcami o nauce, red. Żabicki P., Kraków 2016, http://www.nauka.uj.edu.pl [dostep: 29.08.2016].

Witkowski L., Wstęp do fenomenologii czytania (uwagi nie tylko seminaryjne), [w:] Między pedagogiką, filozofią i kulturą: studia, eseje, szkice. T. 3., red. L. Witkowski, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2007.

Witkowski L., Wyzwania autorytetu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.