Uchwycić indywidualność, czyli o wybranych aspektach studium przypadku osoby z niepełnosprawnością
PDF

Słowa kluczowe

case study
disability
educational dimension of case study
individuality

Jak cytować

Gajdzica, Z. (2018). Uchwycić indywidualność, czyli o wybranych aspektach studium przypadku osoby z niepełnosprawnością. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (13), 49–66. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.13.03

Abstrakt

The starting point for this study is the thesis that disability multidimensionally determines human functioning, enhances human uniqueness and is favourable for emphasizing a person’s individuality. This inspires to use a study of an individual case as a method not only of its cognition and description but also its understanding. The method also makes it easier to construct individual concepts of functioning of a person with disability in the jungle of many biological, psychological and social determinants. Moreover, for the researcher – the method may become a valuable source of experience and an inspiration for his/her own (not only scientific) development. To provide justification for this thesis, a survey of case studies is made, with special focus on the authorial typology of didactic (educational) goals – the aims which are usually underrated in scientific works. What follows are the possible typologies of the discussed method and the author’s suggestions concerning the construction of a case study of a disabled person. The text is completed with final conclusions.

https://doi.org/10.14746/ikps.2016.13.03
PDF

Bibliografia

Baranowicz K., Studium indywidualnego przypadku w pracy pedagoga specjalnego, [w:] Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym, red. Z. Palak, UMCS, Lublin 2001.

Bruner J., Kultura edukacji, Universitas, Kraków 2006.

Dudzikowa M., Pomyśl siebie. Minieseje dla wychowawców klasy, GWP, Gdańsk 2007.

Feyerabend P., Jak być dobrym empirystą, PWN, Warszawa 1979.

Flyvbjerg B., Pięć mitów o badaniach typu studium przypadki, „Studia Socjologiczne” 2005, nr 2.

Hocutt A.M., Fowler K.M., Case Study Research: An Overview, [w:] Qualitative Research Methods in Special Education, red. J. Paul, J. Kleinhammer-Tramill, K. Fowler, Love Publishing Company, Denver – London – Sydney 2009.

Hulek A., Wspólne i swoiste zagadnienia w rewalidacji różnych grup osób z odchyleniami od normy, [w:] Pedagogika rewalidacyjna, red. A. Hule, PWN, Warszawa 1980.

Janion M., Niesamowita Słowiańszczyzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000.

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – metodyka – ewaluacja, UMCS, Lublin 2010.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 1999.

Obłój K., Wąsowska A., Studium przypadku, [w:] Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, red. M. Kostera, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2015.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.

Pawłowska B., Studium przypadku, [w:] Słownik socjologii jakościowej, red. K. Konecki, P. Chomczyński, Difin, Warszawa 2012.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Żak, Warszawa 1998.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Stake R.E., Jakościowe studium przypadku, [w:] Metody badań jakościowych, t. 2, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Strumińska-Kutra M., Koładkiewicz I., Studium przypadku, [w:] Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Szczepański J., Sprawy ludzkie, Czytelnik, Warszawa 1980.

Szczepański J., O indywidualności, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988.

Yin R.K., Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Zamkowska A., Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.