Interpretowanie i konstruowanie swojej dorosłości z perspektywy osób niepełnosprawnych
PDF

Słowa kluczowe

adulthood
otherness
barriers
perspectives

Jak cytować

Myśliwczyk, I., & Ćwirynkało, K. (2018). Interpretowanie i konstruowanie swojej dorosłości z perspektywy osób niepełnosprawnych. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (13), 87–101. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.13.05

Abstrakt

Research on the adulthood of people with disabilities is still scarce. In the article the results of a qualitative research project involving the use of three individual, indepth semistructured interviews and a narrative analysis approach are presented. The authors show the everyday life of adults with disabilities, which is not thrown into the scheme, because it distances itself from stereotypes. Positive self-perception of these people – depicted in narratives – is visible in their perception of adulthood, which is implemented in the same way as in the case of the able-bodied, so that’s the adulthood with prospects of self-realization. Difficulties implied by disability become insignificant.

https://doi.org/10.14746/ikps.2016.13.05
PDF

Bibliografia

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009.

Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015.

Cytowska B., Trudne drogi adaptacji. Wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.

Czykwin E., Stygmat społeczny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.

Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2007.

Klus-Stańska D., Narracja w badaniu i kształceniu nauczycieli, „Forum Oświatowe” 2002.

Krause A., Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.

Ostrowska A., Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013, IFiS PAN, Warszawa 2015.

Rzedzicka K., Inny w edukacji, [w:] Dylematy pedagogiki specjalnej, red. A. Rakowska, J. Baran, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.

Rzeźnicka-Krupa J., Niepełnosprawność i świat społeczny. Szkice metodologiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.

Wojciechowski F., Stereotypy i uprzedzenia a proces normalizacji życia osób z niepełnosprawnością, [w:] Konteksty teoretyczne, red. E. Górniewicz, A. Krause, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.

Woynarowska A., Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Zakrzewska-Manterys E., Dziecko upośledzone – nieuchronność stereotypów, [w:] Niepełnosprawność intelektualna a style życia, red. A. Gustavsson, J. Tøssebro, E. Zakrzewska-Manterys, Wydawnictwo PAN, Warszawa 2003.