Wspieranie rozwoju kreatywności dziecka jako element praktyki logopedycznej. O możliwych związkach logopedii z pedagogiką twórczości
PDF

Słowa kluczowe

child creativity
creative abilities
creative speech theraphy
logopedics
pedagogy of creativity

Jak cytować

Galewska-Kustra, M. (2018). Wspieranie rozwoju kreatywności dziecka jako element praktyki logopedycznej. O możliwych związkach logopedii z pedagogiką twórczości. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (14), 53–71. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.14.04

Abstrakt

Logopedics and pedagogy of creativity are the disciplines whose areas of research interests are different. Some may say that they have nothing in common. The main tasks and goals undertaken by the speech therapists are different from those by creativity educators. Speech therapists’ work is directly connected with prevention and therapy of speech disorders. Creativity educator supports, enhances and develops creative abilities, creative attitude of children, adolescents and adults. However, the goals of creativity education may become a part of the speech therapy practice. This article is an attempt to illustrate the possible relations between pedagogy of creativity and logopedics, and to show the practical ways in which the practice of speech therapy may become an opportunity to develop children’s creativity.

https://doi.org/10.14746/ikps.2016.14.04
PDF

Bibliografia

Craft A., Little „c” creativity. w: Creativity in education, red. A. Craft, B. Jeffrey, M. Leibling, Continuum, London – New York 2001.

Dziedziewicz D., Gajda A., Karwowska E., Twórcze bazgroły. Przygody ważki Grażki, Harmonia, Warszawa 2011.

Galewska-Kustra M., Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

Galewska-Kustra M., Z muchą na luzie ćwiczymy buzie, czyli zabawy logopedyczne dla dzieci, Nasza Księgarnia, Warszawa 2015.

Galewska-Kustra M., Zeszytowy trening mowy, czyli ćwiczenia logopedyczne dla dzieci, Nasza Księgarnia, Warszawa 2015.

Grabias S., Mowa i jej zaburzenia, „Audiofonologia” 1997, t. 10.

Guilford J. P., Intelligence, creativity and their educational implications, Robert R. Kapp, San Diego 1968.

Jastrzębowska G., Podstawowe problemy logopedii, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Tom 1: Interdyscyplinarne podstawy logopedii, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003.

Kaczmarek L., Model opieki logopedycznej w Polsce, Gdański Związek Logopedów, Gdańsk 1991.

Karwowski M., Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

Kaufman J.C., Beghetto R.A., Beyond big and little: The four c model of creativity, “Review of General Psychology” 2009, nr 13(1).

Kubicka D., Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

Mooney R., A conceptual model for integrating four approaches to the identification of creative talent, [w:] Scientific creativity: Its recognition and development, red. C.W. Taylor, F. Barron, Wiley, New York 1963.

Nalaskowski A., Szkoła twórcza naprawdę i pozornie, [w:] Przeciwko edukacji sentymentalnej, A. Nalaskowski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1994.

Nęcka E., Orzechowski J., Słabosz A., Szymura B., Trening twórczości, GWP, Gdańsk 2005.

Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Sopot 2003.

Nęcka E., TRoP. Twórcze rozwiązywanie problemów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1994.

Runco M.A., Creativity. Theories and themes: research, development, and practice, Elsevier Academic Press, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo 2007.

Runco M.A., Divergent thinking, [w:] Encyclopedia of creativity, red. M.A., Runco, S. Pritzker, Academic Press, San Diego 1999.

Sawyer R.K., Explaining creativity. The science of human innovation, Oxford University Press, Oxford 2006.

Schulz R., Twórczość – społeczne aspekty zjawiska, PWN, Warszawa 1990.

Schulz R., Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań, IBE, Warszawa 1994.

Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2013.

Szmidt K.J., Współczesne koncepcje wychowania do kreatywności i nauczania twórczości: przegląd stanowisk polskich, [w:] Dydaktyka twórczości. Koncepcje – problemy – rozwiązania, red. K.J. Szmidt, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003.

Szmidt K.J., Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Helion, Gliwice 2008.

Szmidt K.J., Wśród aspektów, wymiarów, poziomów, biegunów, czyli o próbie konceptualizacji przedmiotów badań pedagogiki twórczości, [w:] Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki. red. K. Rubacha, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

Uszyńska-Jarmoc J., Podróże. Skarby. Przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III, Trans Humana, Białystok 2005.

Uszyńska-Jarmoc J., Twórcza aktywność dziecka. Teoria – rzeczywistość – perspektywy rozwoju, Trans Humana, Białystok 2003.

Wiśniewska E., Karwowski M., Efektywność treningów twórczości – podejście metaanalityczne, „Ruch Pedagogiczny” 2007, nr 3-4.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.