Pressto.

Nagłowek strony

Nr 14 (2016)

Logopedyczne Konteksty Pedagogiki Specjalnej

Spis treści

Wprowadzenie PDF
Magdalena Anna Olempska-Wysocka 7-10

ARTYKUŁY

Diagnoza logopedyczna noworodka i niemowlęcia PDF
Ewa Gacka 13-28
Kilka uwag o potrzebie badań kompetencji słowotwórczych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim PDF
Renata Marciniak-Firadza 29-51
Wspieranie rozwoju kreatywności dziecka jako element praktyki logopedycznej. O możliwych związkach logopedii z pedagogiką twórczości PDF
Marta Galewska-Kustra 53-71
Gesty jako predyktor rozwoju komunikowania się u dzieci prawidłowo się rozwijających oraz z zaburzeniami rozwojowymi PDF
Agnieszka Dłużniewska 73-88
Wybrane cechy rozwoju języka u dzieci z niepełnosprawnością wzroku PDF
Izabella Kucharczyk 89-113
Rozwój mowy i komunikacji dziecka z uszkodzonym słuchem PDF
Magdalena Olempska-Wysocka 115-135
Mowa pacjentki z chorobą Parkinsona w fazie zaawansowanej PDF
Mateusz Szurek 137-157

ARTYKUŁY OBCOJĘZYCZNE

Teacher in social role of manager and of leader PDF
Alena Valisowa 161-170

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

Sprawozdanie z II Łódzkiego Seminarium Logopedycznego pt. „Mutyzm w praktyce logopedycznej, psychologiczno-pedagogicznej i medycznej” Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 5 listopada 2016 r. PDF
Mateusz Szurek 173-177

RECENZJE

Recenzja programu multimedialnego „Bambikowe logoprzygody” firmy edukacyjnej Moje Bambino PDF
Ewa Gacka, Ewelina Zajac 181-185


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo