Mowa pacjentki z chorobą Parkinsona w fazie zaawansowanej
PDF

Słowa kluczowe

Parkinson’s disease
speech disorder
dysarthria

Jak cytować

Szurek, M. (2018). Mowa pacjentki z chorobą Parkinsona w fazie zaawansowanej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (14), 137–157. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.14.08

Abstrakt

The purpose of this article is to present speech disorders of 91 years old patient suffering from advanced Parkinson’s disease (it is the last stage of the disease when all symptoms are stronger) and to draw attention to the need of mentioning the impact of speech therapy while describing the disease. In the article an author is introducing the patient and her current condition. Mainly it is focused on the speech therapy diagnosis that was based on particular aspects of speech (such as: general condition of the patient, phonation, comprehension of speech and naming, repea- ting, dialogues and storytelling, reading, counting and writing). In the final part, the effectiveness of speech therapy is presented. This publication might become  a leading example for other speech therapist on how to manage the therapy for people suffering from these types of disorders in speaking and communication.
https://doi.org/10.14746/ikps.2016.14.08
PDF

Bibliografia

Gajos A., Co to jest choroba Parkinsona, jak często występuje I jakie są kryteria rozpoznania?, [w:] Mam chorobę Parkinsona. Poradnik dla chorych i ich rodzin, red. J. Sławek, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2010.

Gawęda K., Łazewski J., Rehabilitacja mowy w chorobie Parkinsona, Wydawnictwo Mada, Warszawa 2012.

Janik P., Przebieg choroby i jej rokowanie, [w:] Mam chorobę Parkinsona. Poradnik dla chorych i ich rodzin, red. J. Sławek, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2010.

Jauer-Niworowska O., Zaburzenia mowy u osób z chorobą Parkinsona – nie tylko dyzartria. Złożoność uwarunkowań trudności w komunikacji werbalnej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

Kuran W., Żyję z chorobą Parkinsona, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

Lewicka T., Diagnoza i terapia zaburzeń mowy pacjentów z chorobą Parkinsona, ,,Logopeda” 2009, nr 1(7).

Lewicka T., Rodzeń A., Ćwiczenia rehabilitacyjno-logopedyczne dla osób z chorobą Parkinsona, Wydawnictwo Roche Polska, Warszawa 2013.

Mccall B., Jak radzić sobie z chorobą Parkinsona?, Wydawnictwo Feeria, Łódź 2007. Petit H., Allain H., Vermersch P., Choroba Parkinsona. Klinika i leczenie, Wydawnictwo Medyczne Sanmedica, Warszawa 1997.

Potulska-Chromik A., Zaburzenia mowy w chorobie Parkinsona, [w:] Mam chorobę Parkinsona. Poradnik dla chorych i ich rodzin, red. J. Sławek, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2010.

Potulska-Chromik A., Zaburzenia połykania w chorobie Parkinsona, [w:] Mam chorobę Parkinsona. Poradnik dla chorych i ich rodzin, red. J. Sławek, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2010.

Rudzińska M., Gatkowska I., Mirek E., Szczudlik A., Choroba Parkinsona. Poradnik dla pacjentów i ich rodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Szłapa K., Tomasik I., Wrzesiński S., Kwestionariusz diagnostyczny zaburzeń mowy ze szczególnym uwzględnieniem afazji i dysartrii dla młodzieży i dorosłych, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2014.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.