Ocena dojrzałości szkolnej dzieci z wadą słuchu. Kontrowersje i wyzwania związane z diagnozą psychologiczno-pedagogiczną
PDF

Słowa kluczowe

child with hearing impairment
pedagogical diagnosis
school maturity

Jak cytować

Jakoniuk-Diallo, A. (2018). Ocena dojrzałości szkolnej dzieci z wadą słuchu. Kontrowersje i wyzwania związane z diagnozą psychologiczno-pedagogiczną. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (15), 79–91. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.15.05

Abstrakt

The start of school education is an important and difficult phase in every child’s life. However with each one of them, we have to deal with the individual pace and specificity of development in each sphere, and even so it is difficult to recognize every child as equally mature as a pupil. Both the evaluation of child progress in the education process and the readiness for school education are made through the prism of linguistic proficiency. In the case of child’s hearing loss, especially when it is congenital or acquired at a very early stage, the development of speech and language is delayed. The determinant of this situation is the lack of access to the audible voice of the guardians. In a slightly different situation there are children with hearing impairment, having deaf parents. These people, from their earliest years, develop their sign language skills, which are primary to them. An increasing number of hearing impaired children go to integration classes in public schools. Does this mean that the psychological and pedagogical diagnosis procedure of the aforementioned group of children, including the study of their school maturity, can be considered appropriate?

https://doi.org/10.14746/ikps.2016.15.05
PDF

Bibliografia

Bartnikowska U., Sposób porozumiewania się a miejsce osoby z uszkodzonym słuchem w zarezerwowanej przestrzeni społecznej, [w:] Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, red. Z. Gajdzica, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

Bieńkowska K., Gotowość szkolna dziecka z uszkodzonym narządem słuchu, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013.

Brzezińska A., Matejczuk J., Nowotnik A., Wspomaganie rozwoju dzieci 5–7 letnich a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły, „Edukacja” 2012, 1(117).

Czajkowska-Kisil M., Dwujęzyczne nauczanie głuchych w Polsce, „Szkoła Specjalna” 2006, nr 4.

Czajkowska-Kisil M., Siepkowska A., Sak M., Edukacja głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2014.

Dunaj M., W stronę edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych w Polsce, PZG, Łódź 2016.

Januszewicz M., Jura M., Kowal J., Każdy ma prawo do nauki. Prawo głuchych do dostępu do języka i edukacji, [w:] Edukacja głuchych, red. M. Sak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2014.

Jaworska A., Matczak A., Szustrowa T., Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93. Polska standaryzacja: populacja ogólna 3–5 lat, dzieci głuche 3–14 lat, Pracowania Testów Psychologicznych, Warszawa 2009.

Kobosko J., Problemy zdrowia psychicznego dzieci głuchych i słabo słyszących oraz dzieci słyszących z populacji ogólnej w ocenie rodziców, „Nowa Audiofonologia” 2012, nr 1(1).

Kowal J., Tożsamość kulturowa g/ Głuchych a rzeczywistość w Polsce w aspekcie integracji, [w:] Młodzież głucha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie, red. J. Kobosko, Wydawnictwa Stowarzyszenia „Usłyszeć Świat”, Warszawa 2009.

Sak M., Kształcenie głuchych w szkołach masowych i w klasach mieszanych z innymi niepełnosprawnościami, [w:] Edukacja głuchych, red. M. Sak, Biuro Rzecznika Spraw Obywatelskich, Warszawa 2014.