Pressto.

Nagłowek strony

Nr 15 (2016)

Relacja-konteksty psychopedagogiczne

Spis treści

Wstęp PDF
Katarzyna Pawelczak 7-12

ARTYKUŁY

Wkład antropologii kulturowej w studia nad niepełnosprawnością PDF
Beata Borowska-Beszta 15-41
Rola rówieśniczego tutoringu w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych dzieci przedszkolnych z niepełnosprawnościami PDF
Andrzej Twardowski 43-64
Autyzm relacyjnie, czyli praca na i nad kontaktem z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu PDF
Paulina Gołaska 65-78
Ocena dojrzałości szkolnej dzieci z wadą słuchu. Kontrowersje i wyzwania związane z diagnozą psychologiczno-pedagogiczną PDF
Anna Jakoniuk-Diallo 79-91
Mechanizmy motywacji a wybór strategii uczenia się uczniów szkół gimnazjalnych z i bez specyficznych trudności w uczeniu się PDF
Izabella Kucharczyk, Agnieszka Dłużniewska 93-109
„Projektowanie włączające” – proces projektowania nowoczesnych technologii z aktywnym udziałem adresatów rozwiązań PDF
Natalia Marciniak-Madejska, Magdalena Adamska-Kijko 145-157

ARTYKUŁY OBCOJĘZYCZNE

Bowling Together: On Selected Aspects of Professional Capital in 21st Century Education PDF
Tomasz Herzog 113-127

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

Sprawozdanie z II międzynarodowego naukowego obozu studenckiego „The challenges for education and social work in contemporary world”, Darmstadt (Niemcy), 5–11 grudnia 2016 r. PDF
Michalina Kasprzak 131-134
Sprawozdanie z konferencji „The Meaning of Professional in an Era of Change” AAIDD 140th Annual Meeting”, American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 6–9 czerwca 2016 r., Atlanta, GA, USA PDF
Łucja Cofta, Michał Kosiedowski, Katarzyna Pawelczak 135-142


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo