Zakorzenienie jako istotny warunek integracji szkolnej
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

embededness
inclusive education
integrative education

Jak cytować

Tersa, K. (2018). Zakorzenienie jako istotny warunek integracji szkolnej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (16), 63–78. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.04

Abstrakt

Embededness in local society is one of many factors, that can improve or even allow building inclusive environments at schools. Presented article is a theoretical search for roots of embedednes as a scientific term. It also reviews factors of its growth and distrophy. In conclusion, it shows impact of embededness in local society on level of social inclusion.

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.04
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Berger P., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.

Coleman J., Racjonalna rekonstrukcja społeczeństwa, „Studia Socjologiczne” 1993, nr 3.

Dróżka W., Pokolenia nauczycieli, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1993.

Fromm E., Zdrowe społeczeństwo, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996.

Gajdzica Z., Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość: „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Granovetter M., The Old and the New Economic Sociology: a History and an Agenda, [w:] Beyond the Marketplace: Rethinking Economy and Society, red. R.O. Friedland, A.F. Robertson, Walter de Gruytner Inc., New York 1990.

Kaczmarek K., Herbert Spencer a problemy socjologii religii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.

Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli. Między anomią i autonomią, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Lompart A., Zakorzenienie, wykorzenienie. Metafora w refleksji socjologicznej, [w:] Jednostka zakorzeniona? Wykorzeniona?, red. A. Lompart, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Rzeźnicka-Krupa J., Komunikacja – edukacja – społeczeństwo. O dyskursie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

Sadowska S., Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2005.

Sosnowski A., Wyznaczniki przemian życia społecznego, Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP, Olsztyn 2016.

Szacki J., Złudzenia i rzeczywistość polskiej demokracji, „Res Publica” 1991, nr 3.

Tersa K., Grupowe konteksty nauczycielskiej tożsamości, Wydawnictwo Naukowe „Katedra”, Gdańsk 2015.

White H., Dynamika sieci powiązań społecznych. Procesy kulturowe i rodzina, Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, red. P. Kryczka, Wydawnictwo KUL, Lublin 1997.

Zakorzenienie i uspołecznienie działań organizacji pozarządowych, oprac. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Biblioteka Pożytku Publicznego, Warszawa 2009.