Nr 16 (2017)

ARTYKUŁY

Bogusław Śliwerski
15-31
Pedagogika „na twardo” i/lub „na miękko”?
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.02
PDF PDF (English)
Grażyna Dryżałowska
33-61
Integracja edukacyjna z innej perspektywy
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.03
PDF PDF (English)
Karolina Tersa
63-78
Zakorzenienie jako istotny warunek integracji szkolnej
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.04
PDF PDF (English)
Adam Mikrut
79-99
„Racjonalne usprawnienie” w ramach edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – rozważania na kanwie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Część 1
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.05
PDF PDF (English)
Iwona Konieczna, Katarzyna Smolińska
101-116
Skuteczne wspieranie Innego – rozważania nad uwarunkowaniami rozwoju zespołów terapeutycznych
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.06
PDF PDF (English)
Marcin Wlazło
117-127
Disability Studies wobec natury postaw dyskryminujących
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.07
PDF PDF (English)
Sabina Pawlik
129-142
Twórczość artystyczna jako sposób urzeczywistniania paradygmatu emancypacyjnego
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.08
PDF PDF (English)
Eva Zamojska
143-162
„Klatka bez drzwi i bez klucza”. Analiza aspektów poznawczych i etycznych wybranych przedstawień artystycznych niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.09
PDF PDF (English)
Edyta Nieduziak
163-183
Twórczość Innego – nowa wartość w sztuce i w społeczeństwie?
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.10
PDF PDF (English)
Dorota Podgórska-Jachnik
185-206
Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością a refleksja nad „dobrą” i „złą” charytatywnością
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.11
PDF PDF (English)
Ewa Kulesza, Laura Butabayewa
207-228
Osoba z niepełnosprawnością w rozmowach kazachskich rodziców z dziećmi
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.12
PDF PDF (English)
Joanna Iza Belzyt
229-242
Osoby niepełnosprawne w sytuacji podwójnego wykluczenia w wybranych krajach Afryki Południowej
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.13
PDF PDF (English)