„Klatka bez drzwi i bez klucza”. Analiza aspektów poznawczych i etycznych wybranych przedstawień artystycznych niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

disability
literature
film

Jak cytować

Zamojska, E. (2018). „Klatka bez drzwi i bez klucza”. Analiza aspektów poznawczych i etycznych wybranych przedstawień artystycznych niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (16), 143–162. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.09

Abstrakt

The aim of my paper is to analyze cognitive and ethical aspects of selected literary and film depictions of disabilities. Based on theoretical and methodological assumptions of sociology of literature and critical discourse analysis I set out to demonstrate how selected literary and film works depict situations and problems with social inclusion of people with disabilities. I concentrate on two questions: 1) How do artistic creations build non-disabled people's knowledge of the social situation and position of people with disabilities? 2) What ethical problems can such depictions involve?

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.09
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Ćwikła P., Kilka uwag o związku socjologii z literaturą, „Studia Socjologiczne” 2006, nr 2.

Eagleton T., Jak czytać literaturę, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2014.

Gąciarz B., Przemyśleć niepełnosprawność na nowo. Od instytucji państwa opiekuńczego do integracji i aktywizacji społecznej, „Studia Socjologiczne” 2014, 2(213).

Geertz C., O gatunkach zmąconych. (Nowe konfiguracje myśli społecznej), [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1998.

Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, UNIVERSITAS, Kraków 2008.

Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1983.

Rouche M., Fenomenologiczny zwrot w socjologii, [w] Fenomenologia i socjologia. Zbiór tekstów, red. Z. Krasnodębski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1989.

Szumski G., Edukacja inkluzywna — geneza, istota, perspektywy, „Kwartalnik Pedagogiczny“ 2006, nr 1.

Sułkowski B., Hamletyzowanie nasze. Socjologia sztuki, polityki i codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.

Spivak G.C., Czy podporządkowani inni mogą przemówić?, „Krytyka Polityczna” 2011.

Sztop-Rutkowska K., Meandry dialogu. Polacy i Żydzi w dyskursie prasowym międzywojennego Białegostoku, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2007, t. III, nr 2.

Zając B., Etyka fabularzysty. Uwagi na marginesie „Chce się żyć” Macieja Pieprzycy, http://edukacjafilmowa.pl/materialy-edukacyjne/analizy-filmow/item/545-chce-si%C4%99-%C5%BCy%C4%87 [dostęp: 18.03.2017].

Draper S.M., Tylko w mojej głowie, Wydawnictwo Linia, Ożarów Mazowiecki 2016.

Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Chce_si%C4%99_%C5%BCy%C4%87 [dostęp:30.05.2017].

http://natemat.pl/79681,filmowcy-mnie-wykorzystali-bohater-chce-sie-zyc-oskarzatworcow-filmu [dostęp: 21.03.2017].

http://natemat.pl/79729,maciej-pieprzyca-niczego-nie-obiecywalem-tworca-filmuchce-sie-zyc-odpowiada-na-zarzuty-bohatera-filmu [dostęp: 21.03.2017].

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.