Osoby niepełnosprawne w sytuacji podwójnego wykluczenia w wybranych krajach Afryki Południowej
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

disabled people
dual exclusion
South African countries
apartheid
education
shaman

Jak cytować

Belzyt, J. I. (2018). Osoby niepełnosprawne w sytuacji podwójnego wykluczenia w wybranych krajach Afryki Południowej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (16), 229–242. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.13

Abstrakt

In South African countries education plays the important role in the context of double exclusion occurance of people with disabilities living in those areas. Factors like race, gender, social origin or disability affect social inequalities which powerful strength in society is strictly connected with a dominant ideology or state policy (eg. apartheid in South Africa). People with disabilities undergoing social exclusion caused by their social origin as African natives, simultaneously undergo exclusion caused by disability. In this context, apart from (the exclusion rooted in) the “heritage” of apartheid, one can also find a very meaningful factor folk beliefs, healers and shamans. Hence, disability, according to the particular area of the country and local folk beliefs, is perceived and understood as punishment or a thrown charm which eventually makes families being ashamed of their disabled children or relatives, force them to hide them for fear of ostracism, violence, ritual mutilation or death.
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.13
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Badera J., Gospodarka surowcami mineralnymi w Afryce Południowej – wybrane aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, [w:] Środowisko przyrodnicze i społecznokulturowe strefy suchej i półsuchej (wybrane przykłady z Afryki Południowej), red. M. Dłużniewski, I. Tsermegas, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2016.

Banks J.A., Diversity and citizenship education in global times, [w:] Education for citizenship and democracy, red. J. Arthur, I. Davies, C. Hahn, Sage, London 2008.

Belzyt J., Społeczne uwarunkowania sytuacji edukacyjnej osób niepełnosprawnych w krajach Afryki Południowej – wybrane aspekty, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 2016, nr 24.

Central Intelligence Agency, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publi cations/the-world-factbook/geos/wa.html [dostęp: 10.08.216].

Chisholm L, Sujee M., Tracking racial desegregation in South African Schools, “Journal of Education” 2006, nr 40.

Chisholm L., The quality of primary education in south Africa, UNESCO, http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001466/146636e.pdf [dostęp: 10.08.2016].

Chmielewska A., Tradycyjna medycyna ludów Afryki Południowej, [w:] Środowisko przyrodnicze i społeczno-kultorowe strefy suchej i półsuchej (wybrane przykłady z Afryki Południowej), red. M. Dłużniewski, I. Tsermegas, Warszawa 2016.

Dulias R., Sytuacja dzieci w Afryce Południowej, [w:] Środowisko przyrodnicze i społeczno-kultorowe strefy suchej i półsuchej (wybrane przykłady z Afryki Południowej), red. M. Dłużniewski, I. Tsermegas, Warszawa 2016.

Fiske E.B., Ladd H.F., Elusive equity. Education reform in postapartheid South Africa, New Agenda, Washington DC 2004.

Giroux H., Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej, [w:] Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Edytor, Warszawa 1993.

Gmerek T., Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.

Haihambo C., Lightfoot E., Cultural beliefs regarding people with disabilities in Namibia: Implications for the inclusion of people with disabilities, “International Journal of Special Education” 2010, nr 25(3).

Heater D., A history of education for citizenship, Routledge, London – New York 2004

Hejwosz-Gromkowska D., Społeczne funkcje szkolnictwa wyższego w RPA i konstruowanie różnicy, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 21.

http://afryka.org [dostęp: 12.03.2016].

http://dzieciafryki.com [dostęp: 12.03.2016].

http://www.dzieciafryki.org [dostęp: 12.03.2016].

Mabokela R.O., Voices of conflict. Desegregating South African Universities, Routledge-Falmer, New York – London 2000.

Przyszczypkowski K., Edukacja dla demokracji. Strategie zmian a kompetencje obywatelskie, Edytor, Toruń – Poznań 1999.

Reviews of national polices for education. South Africa, OECD 2008.

Sekułowicz M., Kaniok P. E., Sekułowicz A., Wybrane formy kształcenia, Rehabilitacji i wsparcia dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin w republice Namibii, „Forum oświatowe” 2013, 1(48)

http://forumoswiatowe.pl/index.php/Czasopismo/article/view/31 [dostęp: 12.03.2016].

Szkudlarek T., Pedagogika krytyczna, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Trześniewska A., Jak wygląda edukacja w Afryce, 2010

http://www.edulandia.pl/edukacja/1,101856,7593250,jak_wyglada_edukacja_w_afryce_.html [dostęp: 12.03.2016].

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.