Twórczość artystyczna jako sposób urzeczywistniania paradygmatu emancypacyjnego
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

intellectual disability
artistic creation
emancipation
paradigms of special education

Jak cytować

Pawlik, S. (2018). Twórczość artystyczna jako sposób urzeczywistniania paradygmatu emancypacyjnego. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (16), 129–142. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.08

Abstrakt

The article relates to artistic creation of intellectually disabled people as an example of possible means of their emancipation. In this paper I claim that artistic creation of intellectually disabled people may constitute a tool of self-expression, and as a result be a way to realize the emancipatory paradigm in special education. I have illustrated my hypothesis with some poetry written by two women affected by Down syndrome whose creation is a conscious act of formulating an autonomous artistic message.

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.08
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Borowska-Beszta B., Echa ekspresji. Kulturoterapia w andragogice specjalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

Cytowska B., Trudne drogi adaptacji. Wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.

Czerepaniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna, GWP, Gdańsk 2006.

Godlewska-Byliniak E., Lipko-Konieczna J., Publiczne-prywatne: teatralna gra z niepełnosprawnością, [w:] 21 myśli o teatrze, red. E. Godlewska-Byliniak, J. Lipko-Konieczna, Fundacja Win-Win, Warszawa 2016.

Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Krzemińska D., Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.

Lityńska B., Wiersze nowe, VigodaPress, Warszawa 2016.

Meyza I., Pokochaj mnie jak Pierre Cardin, [w:] Twarze sukcesu. Zespół Downa, Bardziej Kochani, Warszawa 2014.

Rzeźnicka-Krupa J., Komunikacja – edukacja - społeczeństwo. O dyskursie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

Rzeźnicka-Krupa J., Niepełnosprawność i świat społeczny. Szkice metodologiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Szaefer M., Ja cała czarna. Nie mogę znaleźć chłopaka. Na znak czarne serce. Nie mam chłopaka, http://galeriatak.pion.pl/justyna-czarna [dostęp: 30.05.2017].

Szweda S., Taka jak ty, tylko inna, [w:] Twarze sukcesu. Zespół Downa, Bardziej Kochani, Warszawa 2014.

Terapia i teatr. Wokół problematyki teatru ludzi niepełnosprawnych, red. I. Jajte-Lewkowicz, A. Piasecka, Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź 2006.

Zięba R., Milczenie ciała (szkic), [w:] Terapia i teatr. Wokół problematyki teatru ludzi niepełnosprawnych, red. I. Jajte-Lewkowicz (red.), Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź 1999.

Netografia

https://www.youtube.com/watch?v=dDgoRJzGnoo [dostęp: 30.05, 2017].

http://niejestemjuzpsem.muzeumslaskie.pl/all/justyna-matysiak [dostęp: 30.05.2017].

http://galeriatak.pion.pl/justyna-czarna [dostęp: 30.05.2017].