Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością a refleksja nad „dobrą” i „złą” charytatywnością
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

charity
philanthropy
disability
social support
ethical guidelines

Jak cytować

Podgórska-Jachnik, D. (2018). Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością a refleksja nad „dobrą” i „złą” charytatywnością. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (16), 185–206. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.11

Abstrakt

Difference/disability is associated with limitations in social contacts and the risk of social exclusion. Charity and philanthropy not only are an opportunity for people with disabilities but also pose a threat. The article deals with “positive” and “negative” charities, as well as ethical guidance to these activities. The text asks about the 21st century model of NGOs support for people at risk of social exclusion.
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.11
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.

Gogacz M., Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Wydawnictwo Navo, UKSW, Warszawa 1998.

Hacking I., The social construct of what?, MA – London: Harvard University Press, Cambridge 1999.

Obszary społecznej marginalizacji – niepełnosprawność, red. J. Rutkowiak, A. Krause, OSW im. J. Rusieckiego, Olsztyn 2009.

Podgórska-Jachnik D., Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami, CRZL, Warszawa 2014.

Przewłocka J., Adamiak., P., Herbst J, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z badania 2012. Seria: Badania Aktywności Obywatelskiej, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013.

Sibilski L., Social Aspects of Disability: Social Movements, Social Organization, and Legislative Action, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2000.

Spytek-Bandurska G., Sektor, podmioty, poziomy i organizacja polityki społecznej, [w:] Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Szczepankowski B., Historia ruchu głuchoniemych. Publikacja wydana z okazji 120-lecia ruchu społecznego niesłyszących na ziemiach polskich oraz 50-lecia Polskiego Związku Głuchych, PZG, Warszawa 1997.

Szczupał B., Godność osoby z niepełnosprawnością. Studium teoretyczno-empiryczne poczucia godności młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu, Akapit, Warszawa 2011.

Winzer M.A., The inclusion movement. Review and reflections on reform in special education, [w:] Special education in the 21th century. Issues of inclusion and reform, red. M.A. Winzer, K. Mazurek, Gallaudet University Press, Waszyngton 2000.

Wykaz aktów prawnych

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z 2014 r. zmieniona rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmieniającym Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawód i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 7 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1876).

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169).

Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).

Wykaz stron internetowych [dostęp: 22.04-11.07.2017]

http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/2069932.html

http://www.filantropia.org.pl/misja_i_zasady

http://osektorze.ngo.pl

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/dobroczynnosc;5421107.html

https://sjp.pl/filantropia

http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/307049,filantropia-polacynie-znaja-tego-slowa.html

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2005485.html

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow//-/klasyfikacja_zawodow/zawod/111403?_jobclassificationportlet_WAR_nnkportlet_backUrl=http%3A%2F%2Fwupwarszawa.praca.gov.pl%2Frynek-pracy%2Fbazy-danych%2Fklasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci%2Fwyszukiwarka-opisow-zawodow%2F%2F-%2Fklasyfikacja_zawodow%2Flitera%2FZ

http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1889499.html

https://nowastrona.pfron.org.pl/fileadmin/files/z/4147_Zawodowy_dzia__acz_organizacji.pdf

http://www.bbc.co.uk/ethics/charity/against_1.shtml

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2822829/Charity-worker-90-arrested-police-feeding-homeless-gets-right-work-one-day-later-despite-outcry-insensitivemayor-gets-arrested-again.html

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ile-zbieraja-najbardziejznane-polskie,151,0,1991575.html

http://www.ngo.pl/files/biblioteka.ngo.pl/public/ksiazki/Klon/elementarz_III_sektora.pdf

http://www.tampabay.com/topics/specials/worst-charities1.page

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.