Analiza wypowiedzi pracowników domów opieki społecznej na temat ich własnego sposobu rozumienia i doświadczania dorosłości przez podopiecznych
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

adulthood
mental retardation
MR
long-term care centre

Jak cytować

Myśliwczyk, I. (2018). Analiza wypowiedzi pracowników domów opieki społecznej na temat ich własnego sposobu rozumienia i doświadczania dorosłości przez podopiecznych. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (17), 143–158. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.08

Abstrakt

Experiencing institutions by adults with mental retardation still evokes controversy in literature. The study presents the results of the research on the analysis of narratives by long-term care centre workers. The reality they experienced revealed ‘subjective truth’ about adult lives of mentally retarded people. The analysis of the narratives showed both the personnel’s work which can support, initiate and create adult lives in institution and work which can impair people’s functioning to such an extent that they become passive, withdrawn and isolated. More often mentally retarded adults in institutions experience limitations which affect their lives and create them according to a particular pattern. The lives of adults with mental retardation depend on personnel’s approach and attitude towards a group.

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.08
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Albrecht G., Seelman K., Bury M., Introduction. Formation of disability studies, [w:] G. Albre ht, K. Seelman, M. Bury, Handbook of disability studies, London 2001.

Ćwirynkało K., Żyta A., Czy praktyka pedagogiczna dotrzymuje kroku zmianom w teorii pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną? [w:] Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej, red. K. Ćwirynkało, Cz. Kosakowski, A. Żywanowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

Gajdzica Z., Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.

Gnitecki J., Zarys pedagogiki ogólnej, Zysk i S-ka, Poznań 1994.

Interdyscyplinarność w opiece i wsparciu osób niepełnosprawnych, red. S. Wrona, J. Rottermund, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.

Klus-Stańska D., Narracja w badaniu i kształceniu nauczycieli, „Forum Oświatowe” 2002.

Kos E., Wywiad narracyjny jako metoda badań empirycznych, [w:] D. Urbaniak-Zając, E. Kos, Badania jakościowe w pedagogice, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Parys K., Zakres oddziaływań współczesnej pedagogiki specjalnej na tle dotychczasowych przemian, „Niepełnosprawność” 2011, nr 5.

Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik W., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.

Śliwerski B., Cóż po pedagogice w ponowoczesności?, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2012, vol. 15.

Urbanowicz Z., Od interdyscyplinarnego do transdyscyplinarnego spojrzenia na niepełnosprawność, „Ogrody nauk i sztuk” 2012, nr 2.