Nr 17 (2017)

ARTYKUŁY

Adam Mikrut
15-34
„Racjonalne usprawnienie” w ramach edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – rozważania na kanwie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Część 2
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.02
PDF PDF (English)
Izabella Kaiser
33-51
Czas wolny dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w opinii rodziców
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.03
PDF PDF (English)
Diana Aksamit
53-69
Egzystencjalne doznania matek samotnie wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i ich wybrane psycho-socjo-pedagogiczne uwarunkowania
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.04
PDF PDF (English)
Karolina Kaliszewska
71-98
Proces adaptacji rodziców do roli rodzicielskiej dziecka z zespołem Downa jako strategia radzenia sobie z sytuacją stresową
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.05
PDF PDF (English)
Aleksandra Mach
99-116
Od nastoletniego macierzyństwa do życia w dorosłości w wypowiedziach kobiety z niepełnosprawnością intelektualną
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.06
PDF PDF (English)
Iwona Chrzanowska
117-141
Gerontologia (geragogika) specjalna – obszar koniecznych badań i refleksji pedagogiki specjalnej. Wybrane zagadnienia
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.07
PDF PDF (English)
Iwona Myśliwczyk
143-158
Analiza wypowiedzi pracowników domów opieki społecznej na temat ich własnego sposobu rozumienia i doświadczania dorosłości przez podopiecznych
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.08
PDF PDF (English)
Anna Gutowska
159-177
Mikroświat inności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – raport z badań
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.09
PDF PDF (English)
Beata Tylewska-Nowak
179-195
Plany życiowe i marzenia mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.10
PDF (English)
Magdalena Hinc-Wirkus
197-223
„Trening orientacji i zarządzania czasem” w toku czynności dnia codziennego z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.11
PDF PDF (English)
Teresa Wejner-Jaworska
225-249
Dysleksja u dorosłych a depresja – w perspektywie narracji uczestnika terapii pedagogicznej
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.12
PDF PDF (English)
Irena Ramik-Mażewska
251-268
Praca osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako źródło emancypacji w kontekście samorealizacji
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.13
PDF PDF (English)