Dysleksja u dorosłych a depresja – w perspektywie narracji uczestnika terapii pedagogicznej
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

dyslexia of adult
mood disorders
depression
pedagogical therapy

Jak cytować

Wejner-Jaworska, T. (2018). Dysleksja u dorosłych a depresja – w perspektywie narracji uczestnika terapii pedagogicznej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (17), 225–249. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.12

Abstrakt

This article presents the problem of adult dyslexia and its emotional-motivational effects – the depressive disorders. It shows the narration of a young man experiencing both. From the presented quotations emerges the image of these disorders, but also ways to deal with them. In spite of serious problems, a high level of aspirations has been maintained, and psycho-pedagogical therapy remains a supportive factor as well as success.

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.12
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bogdanowicz, M. (2002). Dysleksja i paradoksy. „Forum Nauczycieli. Nauczanie Zintegrowane”, No 1, pp. 5-10.

Bogdanowicz M. (ed.) (2012), Dysleksja w wieku dorosłym, Wyd. Harmonia, Gdańsk.

Bogdanowicz, M. (2005). Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Bogdanowicz M. (2011). Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania – dysleksja, dysortografia, dysgraphia, [in:] M.B. Pecyna (ed.), Dysleksja rozwojowa – fakt i tajemnica w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej, WSZiA w Opolu, Opole.

Gałecki P., Święcicki Ł. (ed.) (2015), Kryteria diagnostyczne z DSM-5, Wyd. ELSEVIER URBAN & PARTNER

Craig T.K.J. (2010), Depression, [in:] Morgan C., Bhurga D. (ed.), Principles of Social Psychiatry, 2nd Ed., Wiley-Bleckwell, Oxford, USA. Davis R. D., Braun E. M. (2001), Dar dysleksji, Poznań.

Depresja – podstawowe informacje (2014), http://forumprzeciwdepresji.pl/index.php/ 932/depresja-podstawowe-informacje.html, [access: 10.07.2017].

Glickman N. (2009), Cognitive-Behavioural Therapy for Deaf and Hearing Persons With Language and Learning Challenges. Routledge, Taylor & Francis Group, New York.

ICD-10. International Statistical Classification of Diseases and Health Problems. X Revision, Vol. I, (2008), WHO, Geneva.

Kirenko K. (2006), Globalna orientacja życiowa osób niepełnosprawnych aktywnych i biernych zawodowo, „Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych” No 3-4(7-8).

Krasowicz-Kupis G. (ed.) (2006), Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Łałajewa R.I. (1997), Definicje, ujęcie i rozpowszechnienie zaburzeń czytania u dzieci w wieku szkolnym, [in:] Ł.S. Wołkow, W.I. Sieliworstow (ed.), Chrestmatia Logopedii, Vol. II, Moscow.

Łockiewicz M., Bogdanowicz M.K. (2013), Dysleksja u osób dorosłych, Impuls, Kraków.

Podgórska-Jachnik D. (2014), Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami, CRZL, Warsaw.

Podgórska-Jachnik D. (2017) Problem depresji wśród osób niesłyszących i niewidzących, [in:] A. Orzechowska, P. Gałecki, T. Pietras (ed.), Nawracające zaburzenia depresyjne : etiologia, diagnoza i terapia. Wydawnictwo Continuo, Wrocław

Reid A., Szczerbiński M. (2003), Studium przypadku dorosłej osoby z dysleksją rozwojową, Plakat na Konferencji Psychologii Rozwojowej, PTP, UJ, Kraków.

Rusiniak M., Lewandowska M. (2014), Przegląd wybranych koncepcji dysleksji rozwojowej- perspektywa genetyczna, neuropsychologiczna i lingwistyczna, „Nowa Audiofonologia”, 3(1).

Vallée M. (2009), ADHD: Biological Disease or Psychosocial Disorder? Accounting for the French-American Divergence in Ritalin Consumption, University of California, Berkeley, [online] http://www.irle.berkeley.edu/culture/papers/vallee09.pdf, [access: 15.03.2017].

Wciórka J. (ed.) (2008), Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR. Wyd. American Psychiatric Association, Wrocław.

Wejner-Jaworska T. (2016), Uczniowie z dysleksją rozwojową pod koniec szkoły podstawowej w roku 2015, „Kultura i Wychowanie”, No 11(1), 2016.

Wszeborowska-Lipińska B. (2012), Dysleksja jako indywidualny wzorzec trudności i zdolności, [in:] Dysleksja w wieku dorosłym, Gdańsk.