Mikroświat inności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – raport z badań
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

otherness
adult people with intellectual disability

Jak cytować

Gutowska, A. (2018). Mikroświat inności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – raport z badań. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (17), 159–177. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.09

Abstrakt

The text is an attempt to present the phenomenon of experiencing otherness by adult people with mental disability. The author presents survey results which are a part of a bigger project researching the microworlds of adults with intellectual disability. In the research, both as the strategy of collecting the research materials and the method of their analysis, the methodology of constructing grounded theory by Kathy Charmaz was used. 14 adults with intellectual disability, attendees of the Community Centre of Self-Help, were researched, as well as 14 attendants (including parents and the centre’s employees). The results showed otherness as a specific phenomenon experienced by all the surveyed people with intellectual disability.

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.09
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Beauvoir de S., Druga płeć, Czarna Owca, Warszawa 2003.

Blumer H., Symbolic Interactionism: Perspective and Method, Prentice-Hall, New Jerse 1969.

Buber M., Ja I ty. Wybór pism filozoficznych, Pax, Warszawa 1992.

Charmaz K., Teoria ugruntowana. Przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Cytowska B., Trudne drogi adaptacji. Wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim,Impuls, Kraków 2012.

Czarniawska B., Nowe techniki badań terenowych: shadowing, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Vol. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Goffman E., Piętno. Historia zranionej tożsamości, GWP, Gdańsk 2007.

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Kowalik S., Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, BPS, Katowice 1999.

Kowalik S., Pomiędzy dyskryminacją a integracją osób niepełnosprawnych, [in:] B. Kaja (red.), Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja. Vol. 3, AB, Bydgoszcz 2001.

Manterys A., Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Skibińska E., Mikroświaty kobiet. Relacje autobiograficzne, Wydawnictwo UW, Warszawa 2006.

Strauss A.L., Corbin J., Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Second edition, Thousand Oaks, Sage 1998.

Skura M., Ja-inny. Relacje społeczne osób z niepełnosprawnością, UW, Warszawa 2016.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1986.

www.bezuprzedzen.org/dyskryminacja/index.php?&tekst

Zakrzewska-Manterys E., Dziecko upośledzone – nieuchronność stereotypów, [in:] A. Gustavsson, J. Tossebro, E. Zakrzewska-Manterys (ed.), Niepełnosprawność intelektualna a style życia, PAN, Warszawa 2003.