Recenzja książki pod red. Barbary Winczury pt. Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017
PDF
PDF (English)

Jak cytować

Socha, J. (2018). Recenzja książki pod red. Barbary Winczury pt. Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (17), 297–304. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.16
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.16
PDF
PDF (English)