Plany życiowe i marzenia mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
PDF (English)

Słowa kluczowe

future plans
dreams
residential homes
adults with intellectual disabilities

Jak cytować

Tylewska-Nowak, B. (2018). Plany życiowe i marzenia mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (17), 179–195. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.10

Abstrakt

Adult residents of residential homes for people with intellectual disabilities are a group of people, who are rarely asked for opinion, even i fit comes to their own case. What are they future plans and wishes, what do they dream about, how often do they do it and what is the characteristic of those thoughts. In this article I present an attempt to annalize those topics using material I colected through narrative and nondirective interviews.

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.10
PDF (English)

Bibliografia

Cantor N., Kihlstrom J.F. (1987), Personality and social intelligence, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall.

Dymara B. (1999), Droga do marzeń, czyli o potrzebie rozwijania wyobraźni, [w:] Dymara B. (red.), Dziecko w świecie marzeń, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Maruszewski T. (2002), Psychologia poznania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Mądrzycki T. (2002), Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Nowe podejście, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Niedbalski J. (2014), Żyć i pracować w domu pomocy społecznej, WN UŁ, Łódź.

Szewczuk, W. (1966), Psychologia. Zarys podręcznikowy, Vol. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zimbardo P. (1999), Psychologia i życie, PWN, Warszawa.