Świadomość stanów emocjonalnych a osiągnięcia w nauce szkolnej uczniów słabowidzących w okresie wczesnej adolescencji
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

self-awareness
emotions
pupils with visual impairments

Jak cytować

Kucharczyk, I. (2018). Świadomość stanów emocjonalnych a osiągnięcia w nauce szkolnej uczniów słabowidzących w okresie wczesnej adolescencji. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (18), 67–85. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.05

Abstrakt

The purpose of this article is to present the results of research of the relationships between awareness of one’s emotions and the educational achievements of students with visual impairments during early adolescence. The study included 60 pupils from secondary schools in the region of Masovia. The study used the Emotion Awareness Questionnaire – Revised EAS-30-R. Rieffe, P. Oosterveld, A.C. Miers, M.M. Terwogt (2008) in the Polish adaptation by I. Kucharczyk and A. Dłużniewska, as well as school grades.

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.05
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Arshad M., Lodhi M., Congenital Blind and Sight; Emiotional Inteligence Sighted, “The Proffesional Medical Journal” 2015, 22(10).

Beaty L.A., Adolescent self-perception as a function of vision loss, “Adolescence” 1992, 27.

Bar-On R., Emotional Quotient Inventory. A measure of emotional intelligence. User’s manual, Multi-Health Systems Inc., Toronto 1997.

Feldmann M., Jeffery P., Co-curricular Assessment Scale Development, “The Journal of

General Education” 2011, 60, 1.

Gardner H., Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Media Rodzina, Poznań 2002.

Goleman D. Inteligencja emocjonalna. Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu lecz od

umiejętności kierowania emocjami, Media Rodzina, Poznań 2012.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 1999.

Izard C.E., Emotional intelligence or adaptive emotions?, “Emotion” 2001, 1.

Jaworowska A., Matczak A., Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE S. Schutte, J. M. Malouffa, L. E. Hall, D. J. Haggerty’ego, J. T. Cooper, C. J. Goldena, L. Dornheim. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2008.

Kumar S., Singh J., Emotional intelligence and adjustment among visually impairment and

sighted school students, “Asian Journal of Multi-Dimensional Research” 2013, 2(8).

Ledzińska M., Elementy poznawcze i metapoznawcze w inteligencji – od inteligencji poznawczej

do emocjonalnej, „Psychologia Wychowawcza”, 1999, 42.

Matczak A., Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.

Matczak A., Knopp K.A., Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka, Wydawnictwo Stowarzyszenie Filomatów, Liberi Libri 2013.

Mayer J.D., Salovey P., Czym jest inteligencja emocjonalna?, [w:] Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna, red. P. Salovey, D. Sluyter, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999.

Obuchowska I. Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000, t. 2.

Parween S., Variables Influencing Emotional Intelligence of Visually Impaired Students in Higher Education. “Disability, CBR and Inclusive Development DCID”, 2015, vol. 26(1).

Radochoński M., Psychopatologia życia emocjonalnego dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.

Rani R., Emotional intelligence and academic achievement of visually disabled students in integrated and segregated schools, “Disabilities and Impairments” 2011, 25(1&2).

Rieffe C., Oosterveld P., Miers A.C., Terwogt M.M., Ly V., Emotion Awareness and Internalizing Symptoms in Children and Adolescents; The Emotion Awareness Questionnaire Revised, „Personality and Individual Differences” 2008, 45.

Rietti S., Emotional Intelligence as Educational Goal: A Case for Caution, “Journal of Philosophy of Education” 2008, 42(3-4).

Salovey P., Mayer J.D., Emotional intelligence, “Imagination, Cognition, and Personality” 1990, 9.

Saarni C., Kompetencja emocjonalna i samoregulacja w dzieciństwie, [w:] Rozwój emocjonalny

a inteligencja emocjonalna, red. P. Salovey, D.J. Slyter, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999.

Thompson R.A., Emotion regulation: a theme in search of definition, “Monographs of the Society for Reaserch in Child Development” 1994, nr 2-3.

Wytykowska A., Petrides K.V., Inteligencja emocjonalna jako dyspozycja. Polska adaptacja skali do badania inteligencji emocjonalnej jako cechy TEIque Petridesa i Furnhama, „Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo” 2007, 4.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.