Nr 18 (2017)

ARTYKUŁY

Marzenna Zaorska
13-28
Sytuacja niepełnosprawnych sensorycznie w obszarze edukacji i aktywności zawodowej w opinii przedstawicieli środowiska osób niesłyszących i niewidzących
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.02
PDF PDF (English)
Małgorzata Czerwińska
29-52
Kultura informacji osób z niepełnosprawnością wzroku w refleksji tyflologiczno-informatologicznej
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.03
PDF PDF (English)
Kamila Miler-Zdanowska
53-66
Wykorzystanie nowych technologii w orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością wzroku
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.04
PDF PDF (English)
Izabella Kucharczyk
67-85
Świadomość stanów emocjonalnych a osiągnięcia w nauce szkolnej uczniów słabowidzących w okresie wczesnej adolescencji
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.05
PDF PDF (English)
Magdalena Olempska-Wysocka
87-107
Aktualne tendencje w wyborze formy kształcenia uczniów z uszkodzonym słuchem w obecnym systemie oświatowym w Polsce
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.06
PDF PDF (English)
Magdalena Magierska-Krzysztoń
109-123
Słuchowo-językowe funkcjonowanie dzieci bilateralnie zaimplantowanych wszczepem ślimakowym w trybie sekwencyjnym, doniesienie wstępne
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.07
PDF PDF (English)
Aleksandra Rożek
125-137
Słyszące rodzeństwo osób z wadą słuchu (SODA) – studium indywidualnych przypadków
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.08
PDF PDF (English)
Renata Marciniak-Firadza
139-159
Kilka uwag o stanie badań nad kompetencją słowotwórczą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.09
PDF PDF (English)
Mateusz Szurek
161-180
Szczegółowa diagnoza logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym jako podstawa skutecznej terapii
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.10
PDF PDF (English)
Noah Bar Gosen
181-197
Everybody wants ‘good teachers’ – but they are hard to define A common narrative of model educators: from fictional teachers through exceptional educators to current educators’ professional perceptions
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.11
PDF