Słuchowo-językowe funkcjonowanie dzieci bilateralnie zaimplantowanych wszczepem ślimakowym w trybie sekwencyjnym, doniesienie wstępne
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

audio-linguistic skills
deaf children
bilateral implantation with cochlear implants in the sequential mode

Jak cytować

Magierska-Krzysztoń, M. (2018). Słuchowo-językowe funkcjonowanie dzieci bilateralnie zaimplantowanych wszczepem ślimakowym w trybie sekwencyjnym, doniesienie wstępne. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (18), 109–123. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.07

Abstrakt

Severe hearing damage in the prenatal period or when the baby is born is a disability that significantly impairs the correct functioning in the society of hearing people. A particularly perceptible consequence of severe hearing impairment is the lack or significant delay in the development of speech and language acquisition. Thanks to the use of cochlear implants, the Program Chirurgicznego Leczenia Głuchoty Metodą Wszczepów Ślimakowych [Program of Surgical Treatment of Deafness With the Method of Cochlear Implantation] allows children with perceptive deafness for the access to speech sounds through the auditory pathway. It gives them an opportunity to develop speech and language and in the future – the ability to satisfactorily communicate with other people. The study covered 54 born-deaf children, bilaterally implanted in the sequential mode. The implantation was performed at the Department of Otolaryngology and Laryngological Oncology of the Poznan University of Medical Sciences. The results indicate a constant, dynamic increase of auditory and linguistic-communication skills in the examined group.

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.07
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Geers A.E., Speech and language evaluation in aided and implanted children, „Scandinavian Audiology” 1997, 26.

Kawczyński M., Szyfter W. i wsp., Postępy w rozwoju słuchowej percepcji mowy u dzieci zaimplantowanych wszczepem ślimakowym w różnych grupach wiekowych, „Pediatria Polska”, LXVII, nr 8.

Kurcz I., Psychologia języka i komunikacji, WSiP, Warszawa, 2000;

Kurkowski Z.M., Mowa dzieci sześcioletnich z uszkodzonym słuchem, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996.

Molina M., Huarte A., Development of speech in 2- years- old children with cochlear implant, „International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology” 1999, 47.

Reeder R.M., Firszt J.B. i wsp., Acongitudinal study in children with sequential bilateral cochlear implants: Time course for the Second Jmplanted Ear and Bilateral Performance”, „Journal of Speech Language and Hearing Research” 2017 Jan. 1, 60(1).

Sarant J., Harris D., Bennet L., Bant S., Bilateral versus unilateral cochlear implants in children: a study of spoken language outcomes, „Ear Hear” 2014 Jul.-Aug., 35(4).

Skarżyński H., Wszczepy ślimakowe, [w:] Zarys audiologii klinicznej, red. A. Pruszewicz, Poznań 2000, 2.

Shugar G., Dziecko uczestnikiem dialogu w świetle badań z psycholingwistyki rozwojowej, „Nowiny psychologiczne”, 1996.

Smith A., Umysł, PZWL, Warszawa 1989.

Snik A.F.M., Makhdoum M.J.A. i wsp., The relations between age at the time of cochlear implantation and long term speech perception abilities i congenitally deaf subjects, “International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology” 1997, 52.

Szagun B., The acquisition of grammatical and lexical structures in children with cochlear implants: a development psycholinguistic approach, “Audiology and Neurotology” 2000, 5.

Szyfter W., Pruszewicz A., Woźnica B. i wsp., Ocena zachowań słuchowych dzieci posługujących się wszczepem ślimakowym, „Otolaryngologia Polska” 1997, Tom L, Supl. 22.

Szyfter W., Kaczmarek J. i wsp., Czy mnogie uszkodzenia uniemożliwiają zastosowanie wszczepów wewnątrzślimakowych, Rehabilitacja w Otologii Materiały zjazdowe I Międzynarodowego Sympozjum Naukowego, Poznań, 8-10.10.1998.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.