Słyszące rodzeństwo osób z wadą słuchu (SODA) – studium indywidualnych przypadków
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

siblings
deafness
relationships

Jak cytować

Rożek, A. (2018). Słyszące rodzeństwo osób z wadą słuchu (SODA) – studium indywidualnych przypadków. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (18), 125–137. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.08

Abstrakt

The article describes the functioning of hearing siblings of persons with hearing loss in different developmental stages: childhood, adolescence and adulthood. It describes the key factors to the formation of positive relationships between deaf and hearing siblings. These may influence the psychosocial functioning of hearing people in adulthood.

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.08
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Bartnikowska U., Sytuacja społeczna i rodzinna słyszących dzieci niesłyszących rodziców, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010.

Berke J., Sibling of Deaf Adult, http://deafness.about.com/od/hearingbasic1/g/sodadef.htm [dostęp: 17.01.2014].

Bieńkowska-Robak K., Udział rodziny w terapii dziecka z wadą słuchu prowadzonej metodą audytywnowerbalną, [w:] Dziecko niepełnosprawne, jego rodzina i edukacja, red. K.J. Zabłocki, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999.

Cyran A., Słyszące rodzeństwo osób z zaburzeniem słuchu, praca magisterska napisana

pod kierunkiem prof. UAM dr hab. H. Krauze-Sikorskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014.

Kobosko J., KosmalowA.J., Nasze słyszące dzieci, „Słyszę. Dwumiesięcznik dla osób z problemami słuchu i mowy”, październik 2002.

Kobosko J., Kosmalowa J., Słyszące rodzeństwo dzieci głuchych i słabosłyszących – spojrzenie z różnych stron, „Słyszę. Dwumiesięcznik dla osób z problemami słuchu i mowy”, wrzesień-październik 2010.

Kucharczyk A., Kiedy w rodzinie nie wszystkie dzieci słyszą…, [w:] Młodzież głucha i słabo słysząca w rodzinie i otaczającym świecie dla terapeutów, nauczycieli, wychowawców i rodziców, red. J. Kobosko, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat”, Warszawa 2009.

Pisula E., Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Przybył I., Siostry i bracia dzisiaj. Gwarancja i niepewność w relacji – nowe hipotezy na podstawie badań ankietowych, [w:] Role rodzinne między przystosowaniem a kreacją, red. I. Przybył, A. Żurek, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016.

Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red. H. Sęk, R. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Stelter Ż., Realizacja ról rodzinnych w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, [w:] Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym- możliwości i ograniczenia rozwoju, red. H. Liberska, Difin, Warszawa 2011.

Twardowski A., Sytuacja psychologiczna rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnościami (część 1), „Szkoła Specjalna” 2011, 2.

Twardowski A., Sytuacja psychologiczna rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnościami (część 2), „Szkoła Specjalna” 2011, 3.

Winiarski M., Pedagogika społeczna humanistycznie zorientowana, [w:] Pedagogika społeczna: dokonania – aktualności – perspektywy. Podręcznik akademicki dla pedagogów, red. S. Kawula, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.

Wzorek A., Rodzina z dzieckiem z zaburzeniem słuchu- spojrzenie systemowe, „Psychoterapia” 2009, 4(151).