Szczegółowa diagnoza logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym jako podstawa skutecznej terapii
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

logopaedic diagnosis
oligophasia
intellectual disability
speech therapy

Jak cytować

Szurek, M. (2018). Szczegółowa diagnoza logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym jako podstawa skutecznej terapii. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (18), 161–180. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.10

Abstrakt

Speech and language are important in the mental and emotional development of every human being. Various speech disorders that affect the daily functioning, communication and acquiring the basic human needs can disrupt the functioning of a person in society. In the case of people with intellectual disabilities, this is an oligophasia, or the speech disorder characteristic for people with reduced intellectual ability. In this article, the author draws attention to the importance of a detailed speech diagnosis, which is the basis for the later therapeutic process. He presents in on the example of a child with moderate-degree intellectual disability, using the Afa-Skala test, while at the same time demonstrating its usefulness in diagnosing the intellectually disabled children’s language disorders. In the final part of the text the author deals with the problem of speech therapy in children with these disorders.

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.10
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1985.

Czaplewska E., Milczewski S., Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012.

Fawcus M., Zaburzenia mowy w niedorozwoju umysłowym i ich leczenie, [w:] Ann M. Clarke, A.D.B. Clarke, Upośledzenie umysłowe. Nowe poglądy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.

Jęczeń U., Postępowanie logopedyczne w przypadkach oligofazji, [w:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.

Kaczorowska-Bray K., Zaburzenia komunikacji językowej w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Teoretyczne determinanty problemu, red. J.J. Błeszyński, K. Kaczorowska-Bray, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2015.

Kowalik S., Upośledzenie umysłowe. Teoria i praktyka rehabilitacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 1989.

Lichota E., Terapia logopedyczna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.

Minczakiewicz E.M., Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców i opiekunów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2001.

Młynarska M., Mów, Piotrek! Rozwijanie ustnej komunikacji językowej metodą psychostymulacyjną u dziecka z Zespołem Downa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków

Nartowska H., Opóźnienia i dysharmonie rozwoju dziecka, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1980.

Paluch A., Drewniak-Wołosz E., Mikosza L., Afa-Skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

Rakowska A., Język-komunikacja-niepełnosprawność: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003.

Surowaniec J., Podręczny słownik logopedyczny, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1993.

Tarkowski Z., Mowa osób upośledzonych umysłowo i jej zaburzenia, [w:] Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.