Inny we wczesnym systemie opieki i wychowania

Main Article Content

Anna Mikler-Chwastek

Abstrakt

Polish child care system for the disabled children offers some interesting solutions. However, lack of coherence in the management of individual groups of small-child outreach facilities makes it impossible for some solutions to be fully implemented. This problem concerns the system of nurseries and early support for the development of children.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mikler-Chwastek, A. (2018). Inny we wczesnym systemie opieki i wychowania. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (19), 35-46. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.03
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Borkowska M., Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym, Warszawa 2001.
 2. Dorszewska J., Neurogeneza i plastyczność synaptyczna ośrodkowego układu nerwowego, w: Apoptoza w chorobach ośrodkowego układu nerwowego, red. W. Kozubski, J. Dorszewska, Czelej, Lublin 2008.
 3. http://www.ndt-bobath.pl/?page_id=65/ [dostęp: 29.05.2017].
 4. http://www.zespoldowna.info/roznica-wczesna-interwencja-a-wczesne-wspomaganie.html/ [dostęp 23.05.2017].
 5. http://www.zlobek.duna.pl/ [dostęp: 23.05.2017].
 6. Matyja M., Domagalska M., Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Berty i Karla Bobathów, Wydawnictwo Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice 1998.
 7. Mikler-Chwastek A., Dotykowe poznawanie otoczenia. Diagnoza i wspomaganie rozwoju małych dzieci, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011.
 8. Reczek E., Wczesna interwencja w Krakowie, „Światło i Cienie” 1997, nr 3.
 9. Rościszewska-Woźniak M., Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa 2012.
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 11. Stefańska R., Wczesna interwencja terapeutyczna – nadzieja i szansa na lepsze jutro dziecka, „Światło i Cienie” 1997, nr 3.
 12. Szwiling Z., Zawitkowski P., Podstawy pielęgnacji i opieki nad małym dzieckiem wg zasad NDT-Bobath, [w:] Warszawskie warsztaty neurologiczne. Materiały wybrane 1996-1997, Poradnia Diagnostyki i Terapii Neurologicznej POLEK, Wydawnictwo Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów NDT-SI, Warszawa 1998.
 13. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 14. Wójcik K., Neurobiologia rozwojowa i inwolucyjna plastyczności mózgu, [w:] Neurokognitywistyka w patologii i zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin 2009-2011.