Inny we wczesnym systemie opieki i wychowania
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

young child
supporting the development
nursery

Jak cytować

Mikler-Chwastek, A. (2018). Inny we wczesnym systemie opieki i wychowania. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (19), 35–46. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.03

Abstrakt

Polish child care system for the disabled children offers some interesting solutions. However, lack of coherence in the management of individual groups of small-child outreach facilities makes it impossible for some solutions to be fully implemented. This problem concerns the system of nurseries and early support for the development of children.

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.03
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Borkowska M., Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym, Warszawa 2001.

Dorszewska J., Neurogeneza i plastyczność synaptyczna ośrodkowego układu nerwowego, w: Apoptoza w chorobach ośrodkowego układu nerwowego, red. W. Kozubski, J. Dorszewska, Czelej, Lublin 2008.

http://www.ndt-bobath.pl/?page_id=65/ [dostęp: 29.05.2017].

http://www.zespoldowna.info/roznica-wczesna-interwencja-a-wczesne-wspomaganie.html/ [dostęp 23.05.2017].

http://www.zlobek.duna.pl/ [dostęp: 23.05.2017].

Matyja M., Domagalska M., Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Berty i Karla Bobathów, Wydawnictwo Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice 1998.

Mikler-Chwastek A., Dotykowe poznawanie otoczenia. Diagnoza i wspomaganie rozwoju małych dzieci, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011.

Reczek E., Wczesna interwencja w Krakowie, „Światło i Cienie” 1997, nr 3.

Rościszewska-Woźniak M., Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa 2012.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Stefańska R., Wczesna interwencja terapeutyczna – nadzieja i szansa na lepsze jutro dziecka, „Światło i Cienie” 1997, nr 3.

Szwiling Z., Zawitkowski P., Podstawy pielęgnacji i opieki nad małym dzieckiem wg zasad NDT-Bobath, [w:] Warszawskie warsztaty neurologiczne. Materiały wybrane 1996-1997, Poradnia Diagnostyki i Terapii Neurologicznej POLEK, Wydawnictwo Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów NDT-SI, Warszawa 1998.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wójcik K., Neurobiologia rozwojowa i inwolucyjna plastyczności mózgu, [w:] Neurokognitywistyka w patologii i zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin 2009-2011.