Nr 19 (2017)

WPROWADZENIE

Magdalena Olempska-Wysocka
5-8
Wprowadzenie
PDF PDF (English)

ARTYKUŁY

Katarzyna Ćwirynkało, Urszula Bartnikowska
11-33
Odkrywanie przez rodziców adopcyjnych i zastępczych odmienności dziecka wynikającej z niepełnosprawności. Studium fenomenograficzne
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.02
PDF PDF (English)
Anna Mikler-Chwastek
35-46
Inny we wczesnym systemie opieki i wychowania
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.03
PDF PDF (English)
Joanna Doroszuk
47-64
Kryzys rodziców dziecka z niepełnosprawnością w perspektywie nowych narzędzi normalizacyjnych
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.04
PDF PDF (English)
Barbara Winczura
65-90
Od wczesnych zwiastunów autyzmu po przywiązanie – rozwój relacji społecznych dzieci ze spektrum autyzmu w kontaktach z bliskimi
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.05
PDF PDF (English)
Aneta Wojciechowska, Anna Gulczyńska
91-108
Zachowania seksualne dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Wyniki badań pilotażowych
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.06
PDF PDF (English)
Anna Banasiak
109-126
Stres rodzicielski matek dzieci z autyzmem
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.07
PDF PDF (English)
Mieczysław Dudek
127-145
Radzenie sobie ze stresem rodziców dzieci z autyzmem
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.08
PDF PDF (English)
Ewa Gacka
147-160
Specyfika komunikacji werbalnej i niewerbalnej dziecka z zespołem Aspergera w kontekście odgrywanej przez nie roli ucznia i kolegi
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.09
PDF PDF (English)
Małgorzata Moszyńska
161-170
Środowisko szkoły w narracjach uczniów z zespołem Aspergera – wnioski z badań
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.10
PDF PDF (English)
Rita Khoury
171-199
Mothers of children with Tourette’s syndrome
https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.11
PDF (English)