Pressto.

Nagłowek strony

Nr 19 (2017)

Spis treści

WPROWADZENIE

Wprowadzenie PDF PDF (English)
Magdalena Olempska-Wysocka 5-8

ARTYKUŁY

Odkrywanie przez rodziców adopcyjnych i zastępczych odmienności dziecka wynikającej z niepełnosprawności. Studium fenomenograficzne PDF PDF (English)
Katarzyna Ćwirynkało, Urszula Bartnikowska 11-33
Inny we wczesnym systemie opieki i wychowania PDF PDF (English)
Anna Mikler-Chwastek 35-46
Kryzys rodziców dziecka z niepełnosprawnością w perspektywie nowych narzędzi normalizacyjnych PDF PDF (English)
Joanna Doroszuk 47-64
Od wczesnych zwiastunów autyzmu po przywiązanie – rozwój relacji społecznych dzieci ze spektrum autyzmu w kontaktach z bliskimi PDF PDF (English)
Barbara Winczura 65-90
Zachowania seksualne dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Wyniki badań pilotażowych PDF PDF (English)
Aneta Wojciechowska, Anna Gulczyńska 91-108
Stres rodzicielski matek dzieci z autyzmem PDF PDF (English)
Anna Banasiak 109-126
Radzenie sobie ze stresem rodziców dzieci z autyzmem PDF PDF (English)
Mieczysław Dudek 127-145
Specyfika komunikacji werbalnej i niewerbalnej dziecka z zespołem Aspergera w kontekście odgrywanej przez nie roli ucznia i kolegi PDF PDF (English)
Ewa Gacka 147-160
Środowisko szkoły w narracjach uczniów z zespołem Aspergera – wnioski z badań PDF PDF (English)
Małgorzata Moszyńska 161-170
Mothers of children with Tourette’s syndrome PDF (English)
Rita Khoury 171-199

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

Sprawozdanie z XIX Ogólnopolskiej Konferencji Nnaukowo-Szkoleniowej pt. „Terapia logopedyczna. Metody postępowania w zaburzeniach mowy”, Lublin 30 czerwca – 2 lipca 2017 r. PDF PDF (English)
Renata Marciniak-Firadza 203-218

RECENZJA

Recenzja książki Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie na autyzm, Barry M. Prizant, Tom Fidels-Meyer, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017 PDF PDF (English)
Dorota Prędkiewicz 221-224


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo