Kryzys rodziców dziecka z niepełnosprawnością w perspektywie nowych narzędzi normalizacyjnych
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

family system
child with disability

Jak cytować

Doroszuk, J. (2018). Kryzys rodziców dziecka z niepełnosprawnością w perspektywie nowych narzędzi normalizacyjnych. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (19), 47–64. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.04

Abstrakt

Social and cultural transformations determine the functioning of a disabled child’s family. The Internet, support groups or associations are the new normalisation tools parents can use. They can affect both the structure of his or her parenting as well as the process of coping in difficult situations. The author analyses the social and emotional situation of parents of children with disabilities, based on her research. They describe the significant categories and areas important for further scientific exploration.

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.04
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Borzyszkowska H., Izolacja społeczna rodzin mających dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.

Cunningham C.C., Families of children with Down syndrome, “Down Syndrom Research and Practice” 1996, no. 4.

Doroszuk J., Sytuacja społeczna rodzin dzieci z niepełnosprawnością. Rekonstrukcja problemowa badań H. Borzyszkowskiej, Uniwersytet Gdański, praca doktorska niepublikowana, 2015.

Hodapp R.M., Urbano R.C., Adult siblings of individuals with Down syndrome versus with autism. Findings from large scale US survey, „Journal od Intelectual Disability Research” 2007, no. 51.

Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.

Kvale S., InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, Białystok 2009.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999.

Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie: etiologia zjawiska, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2008.

Pisula E., Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.

Poston D., Turnbull A.P., Park J., Mannan H., Marquis J., Wang M., Family quality of life: a qualitative inquiry. “Mental Retardation” 2003, no. 41.

Sekułowicz M., Wypalanie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2013.

Szymański M., O znaczeniu badań jakościowych nad wartościami, [w:] Z badań nad wartościami

w pedagogice, red. W. Furmanek, Zakład Dydaktyki, Techniki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

Twardowski A., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, WSiP, Warszawa 1991.

Twardowski A., Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.