Zachowania seksualne dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Wyniki badań pilotażowych
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

autism
children
sexual behaviors
youth

Jak cytować

Wojciechowska, A., & Gulczyńska, A. (2018). Zachowania seksualne dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Wyniki badań pilotażowych. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (19), 91–108. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.06

Abstrakt

In the article the results of pilot studies concerning manifestation of sexuality in a group of children and youth with autism spectrum disorder were presented. The research is divided into two fundamental parts. In the first part – the shorter one, definitions and conceptions were outlined. The subject of sexuality and functioning of people with autism spectrum disorders regarding social behaviours was also discussed. In the second part, the findings of own studies conducted on a group of mothers of children and youth with autism spectrum disorder were presented.

https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.06
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Atwood T., Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik, Harmonia Universalis, Gdańsk 2013.

Aylaz R., Yılmaz U., Polat, S., Effect of Difficulties Experienced by Parents of Autistic Children on Their Sexual Life: A Qualitative Study, “Sexuality and Disability” 2016, nr 30.

Ballan M.S., Parental Perspectives of Communication about Sexuality in Families of Children with Autism Spectrum Disorders, “Journal of Autism and Developmental Disorders” 2012, nr 42.

Baron-Cohen S., Mindblindness: An essay on autism and theory of mind. Dept of Experimental

Psychology, US: The MIT Press, Cambridge 1995.

Bellon-Harn M.L., Harn W.E., Profiles of social communicative competence in middle school children with Asperger syndrome: Two case studies, “Child Language Teaching and Therapy” 2006, nr 22, 1.

Castelli F., Understanding emotions from standardized facial expressions in autism and normal development, “Autistic Society” 2005, nr 9, 4.

Castelli F., Frith C., Happe F. Frith U., Autism, Asperger syndrome and brain mechanisms for the attribution of mental states to animated shapes, “Brain” 2002, Vol. 125(8).

Colle L., Baron-Cohen S., Hill J., Do Children with Autism have a Theory of Mind? A Non-verbal. Test of Autism vs. Specific Language Impairment, “Journal of Autism and Developmental Disorders” 2007, nr 37.

Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth edition. DSM-5. 2013. American Psychiatric Association.

Frith U., Autism: Explaining the Enigma, Blackwell Pub, Cambridge 2003.

Frith U., Autyzm. Wyjaśnienie tajemnic, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

Gulczyńska A., Rodzinne uwarunkowania aktywności seksualnej młodych dorosłych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

Hellemans H., Colson K., Verbraeken C., Vermeiren R., Deboutte D., Sexual behavior in high-functioning male adolescents and young adults with autism spectrum disorders “Journalof Autism and Developmental Disorders” 2007, nr 37.

Henault I., Asperger’s Syndrome and Sexuality: From Adolescence through Adulthood, London 2006.

Imieliński K., Zarys seksuologii i seksiatrii, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1986.

Jankowiak B., Aktywność seksualna nauczycieli a jakość i trwałość ich związków partnerskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.

Kościelska M., Niechciana seksualność. O ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa 2004.

Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR. 2008, Redakcja wydania polskiego Jacek Wciórka. Wydawnictwo Elsevier, 2008

Maljaars J., Noens I., Jansen R., Scholte E., van Berckelaer-Onnes I., Intentional communication

in nonverbal and verbal low-functioning children with autism, “Journal of Communication Disorders” 2011, Vol. 44 Issue 6.

Matthews N.L., Goldberg W.A., Lukowski A.F., Osann K., Abdullah M.M., Ly A.R., Thorsen K., Spence M.A., Does theory of mind performance differ in children with early-onset and regressive autism?, „Developmental Science” 2012, nr 15, 1.

Pisula E., Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot 2012.

Sullivan A., Caterino L.C., Addressing the Sexuality and Sex Education of Individuals with Autism Spectrum Disorders, “Education and Treatment of Children” 2008, vol. 31, No. 3.

Rybakowski F., Białek A., Chojnicka I., Dziechciarz P., Horvath A., Janas-Kozik M., Jeziorek A., Pisula E., Piwowarczyk A., Słopień A., Sykut-Cegielska J., Szajewska H., Szczałuba K., Szymańska K., Urbanek K., Waligórska A., Wojciechowska A., Wroniszewski M., Dunajska A., Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznawanie, „Psychiatria Polska” 2014,

nr 48 (4).

Steinberg L., Monahan K.C., Adolescents’ Exposure to Sexy Media Does Not Hasten the Initiation of Sexual Intercourse “, Developmental Psychology” 2010, Vol. 47, No. 2.

Stokes M., Newton N., Kaur A., Stalking, and social and romantic functioning among adolescents and adults with autism spectrum disorder, “Journal of Autism and Developmental Disorders” 2007, nr 37.

Stokes M.A., Kaur A., High functioning autism and sexuality: A parental perspective, “Autism” 2005, nr 9 (3).

Van Son-Schoones N., Van Bilsen P., Sexuality and autism: a pilotstudy of parents, health care workers and autistic persons, “International Journal of Adolescent Medicine and Health” 1995, nr 8.

Winczura B., Dziecko z autyzmem, Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

Wojciechowska A., Pomiędzy dzieciństwem a dorosłością – o dorastaniu osób z zespołem Aspergera, „Studia Edukacyjne” 2013a, nr 25.

Wojciechowska A., Wśród ludzi na własnych zasadach? O możliwościach i ograniczeniach w budowaniu relacji z rówieśnikami przez młodzież z zespołem Aspergera, „Studia Edukacyjne” 2013b nr 28.

Zielona-Jenek M., Chodecka A., Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.