Środowisko szkoły w narracjach uczniów z zespołem Aspergera – wnioski z badań

Main Article Content

Małgorzata Moszyńska

Abstrakt

The article addresses the subject of social functioning of a student diagnosed with Asperger Syndrome in the environment of a mass education school, in his subjective opinion. Methodologically speaking it is based on qualitative studies and the aim of the research was to reach subjective significance given by the students with Asperger Syndrome to this institution and understanding the role it plays for them.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Moszyńska, M. (2018). Środowisko szkoły w narracjach uczniów z zespołem Aspergera – wnioski z badań. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (19), 161-170. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.10
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Attwood T., Zespół Aspergera, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 2. Charbicka M., Dziecko z zespołem Aspergera, Difin, Warszawa 2015.
 3. Chrzanowska I., Edukacja włączająca – nowa jakość? Czy dotąd byliśmy pedagogicznie zacofani, [w:] Świat pełen znaczeń – kultura i niepełnosprawność, red. J. Baran, S. Olszewski, Kraków 2006.
 4. Frith U., Autyzm i zespół Aspergera, PZWL, Warszawa 2005.
 5. Gałkowski T., Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym, WSiP, Warszawa 1997.
 6. Gralińska M., Jak dokonać wyboru właściwej drogi edukacyjnej dziecka niepełnosprawnego?, [w:] Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń, red. A. Twardowski, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poznań 2005.
 7. Interwencje społeczne dla nastolatków z zespołem Aspergera, red. J. Harpur, M. Lawlor, M. Fitzgerald, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2012.
 8. Jagielska G, Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu, Wydawnictwo Ośrodka Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010.
 9. Edukacja osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych, red. H. Jaklewicz, SPOA, Gdańsk 1997, materiały pokonferencyjne.
 10. Komender J., Jagielska G., Bryńska A., Autyzm i Zespół Aspergera, PZWL, Warszawa 2009.
 11. Pisula E., Jak matki postrzegają swoje dzieci z autyzmem – jakościowa analiza wypowiedzi matek, [w:] Pisula E, Mazur A., Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, Harmonia, Gdańsk 2007.
 12. Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych-sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich, red. A. Błaszczak, K. Kurowski, A. Mazurczak, i in., Warszawa 2015.