O roli i pozycji badacza w badaniach rzeczywistości szkoły specjalnej i integracyjnej
PDF

Słowa kluczowe

special education
researcher’s role
research concept

Jak cytować

Gajdzica, Z. (2013). O roli i pozycji badacza w badaniach rzeczywistości szkoły specjalnej i integracyjnej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (3), 9–19. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.3.01

Abstrakt

What the study presents is an authorial concept of one of the possible typologies of the research into special education (in special, integrated and mainstream school). The starting point of this typology is the role and rank of the researcher (actor – observer) applied in various research concepts. In the further part, this is juxtaposed with the studies based on direct and indirect data collection. The essence of the text is an analysis of trendy and infrequent types of studies in the indicated field. This analysis incidentally refers to the correctness of the conducted explorations. The study is completed with final conclusions, which comprise a short list of the neglected issues in the field of special education.

https://doi.org/10.14746/ikps.2013.3.01
PDF

Bibliografia

ARENDT H., Myślenie, Wyd. „Czytelnik”, Warszawa 1991.

BERGER P.L., LUCKMANN T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2010.

CHRZANOWSKA I., Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

CZARNIAWSKA B., Nowe techniki badań terenowych: shadowning, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2012.

DEHNEL P., Poznanie a społeczny świat życia, [w:] M. Dziemianowicz, B.D. Gołębniak, R. Kwaśnica (red.), Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania, Wyd. Nauk. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2005.

ERIKSEN T.H., Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej

i kulturowej, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2009.

GAJDZICA Z., Podręcznik w procesie kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wyd. UŚ, Katowice 2002.

KONECKI K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.

NIEDBALSKI J., Krótki epizod przynależności – „nowy”, „normalny”, „nieznany” wśród osób z upośledzeniem umysłowym. Problematyka tożsamości badacza w procesie eksploracji terenowej badanego środowiska, [w:] K. Konecki, A. Kasperczyk (red.), Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.

SCHUMAN H., Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2013.

SZUMSKI G., FIRKOWSKA-MANKIEWICZ A. (współprac.), Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.