Pressto.

Nagłowek strony

Nr 3 (2013)

Spis treści

ARTYKUŁY

O roli i pozycji badacza w badaniach rzeczywistości szkoły specjalnej i integracyjnej PDF
Zenon Gajdzica 9-19
Aspiracje zawodowe rodzeństwa pełnosprawnego podyktowane doświadczeniem niepełnosprawności w rodzinie PDF
Agnieszka Żyta 21-29
Metoda projektów płaszczyzną inkluzji dla dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną PDF
Marzena Buchnat 31-44
Dziecko z chorobą przewlekłą w systemie oświaty PDF
Teresa Serafin 45-67
Opis zagęszczony, opis rozrzedzony. Kulturoznawczy sposób pojmowania niepełnosprawności PDF
Hanna Grzesiak 69-85
Edukacja włączająca w Norwegii PDF
Aleksandra Antonik 87-99
(Nie)normalność w społecznym zwierciadle. Opresyjne wzory, podziały oraz projekty cielesności jako kontekst doświadczenia kobiet z widoczną niepełnosprawnością PDF
Adrianna Wojtyła 101-124

ARTYKUŁY OBCOJĘZYCZNE

Opieka zastępcza – od ekskluzji do inkluzji PDF (Czech)
Albín Škoviera 127-133
Erziehung der Roma Schüler: Möglichkeiten der Nutzung fiktiver Theorien in deren Kultur für die Erziehung in der realen Welt PDF (Deutsch)
Jaroslav Balvin 135-148

RECENZJE

Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. „Funkcjonowanie rodzin adopcyjnych i zastępczych – rzeczywistość i postulaty”, Poznań 7.06.2013 r. PDF
Łukasz P. Ratajczak 151-153

ESEJE

In memoriam – wspomnienia pracowników Zakładu Pedagogiki Specjalnej o Profesorze Władysławie Dykciku PDF
Krystyna Błachnio, Marzenna Buchnat, Anna Drozdowicz, Monika Karwacka, Danuta Kopeć, Sandra Krajczy, Jolanta Lauch-Żuk, Katarzyna Pawelczak, Beata Tylewska-Nowak, Aleksandra Załustowicz 157-162


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo