Nr 3 (2013)

ESEJE

Krystyna Błachnio, Marzenna Buchnat, Anna Drozdowicz, Monika Karwacka, Danuta Kopeć, Sandra Krajczy, Jolanta Lauch-Żuk, Katarzyna Pawelczak, Beata Tylewska-Nowak, Aleksandra Załustowicz
157-162
In memoriam – wspomnienia pracowników Zakładu Pedagogiki Specjalnej o Profesorze Władysławie Dykciku
https://doi.org/10.14746/ikps.2013.3.11
PDF