Opis zagęszczony, opis rozrzedzony. Kulturoznawczy sposób pojmowania niepełnosprawności
PDF

Słowa kluczowe

Clifford Geertz
thick description
thin description
cultural context

Jak cytować

Grzesiak, H. (2013). Opis zagęszczony, opis rozrzedzony. Kulturoznawczy sposób pojmowania niepełnosprawności. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (3), 69–85. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.3.05

Abstrakt

Thick description, thin description. Cultural way of understanding disability The aim of this article is to present disability from the cultural point of view. Special attention will be paid to Clifford Geertz and his thick description. The phrase thick description is borrowed from Gilbert Ryle. In the classic example one boy’s eye involuntairly twitches while at the same time another boy winks. The physical phenomena are the same but the meaning is different. In understanding disability we have to take into consideration not only the medical, social or biopsychosocial model but cultural context as well.

https://doi.org/10.14746/ikps.2013.3.05
PDF

Bibliografia

CASSIRER E., Esej o człowieku, „Czytelnik”, Warszawa 1977.

GARLAND R., The Eye of the Beholder: Deformity and Disability in the Greco-Roman World, Cornell University Press, New York 1995.

GEERTZ C., Interpretacja kultur, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

GHAI A., Marginalisation and Disability: experiences from the Third World, [w:] M. Priestley (red.), Disability and the Life Course Global Perspectives, Cambridge Univ. Press, 2001.

GRZESIAK H., Kulturowe aspekty niepełnosprawności, [w:] D.M. Piekut-Brodzka (red.), Zrozumieć odmienność, ChAT, Warszawa 2011/2012.

GRZESIAK H.,Niepełnosprawność w Indiach, [w:] A. Grzędzińska, K. Majdzińska, A. Sulowska (red.), Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, Młodzi KES, Warszawa 2010.

KIRENKO J., W stronę społecznego modelu niepełnosprawności, [w:] Z. Palak (red.), Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.

KRAWCZYK-PASŁAWSKA E., Niepełnosprawność. Bariery i Szanse, Fundacja Bariera, Kraków 2010.

LANGER S.K., Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach myśli, obrzędu i sztuki, przekł. A.H. Bogucka, PIW, Warszawa 1976.

MACIARZ A., Wybrane zagadnienia rewalidacji dzieci, WSP, Zielona Góra 1984.

MARSZAŁEK L., Społeczny kontekst niepełnosprawności, „Seminare” 2009, 24.

MIKOŁAJEWSKA E., Niepełnosprawność i rehabilitacja – wczoraj, dziś, jutro, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2010, 4.

PANKALLA A., Psychologia mitu. Kultury tradycyjne a współczesność, Eneteia, Warszawa 2000.

SZCZEPANKOWSKI B., Zarys historii stowarzyszeń głuchoniemych 1876–1946, Polski Związek Głuchych, Warszawa 1996.

SIERADZAN J., Szaleństwo w religiach świata, Wyd. Wanda, Kraków 2005.

SZYJEWSKI A., Religie Australii, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2000.

TURNER V., Las symboli; aspekty rytuału u ludu Ndembu, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

WALDENFELS K., Leksykon religii. Zjawiska – dzieje – idee, Wyd. Verbinum, Warszawa 1997.

WILIŃSKI M., Modele niepełnosprawności: indywidualny – funkcjonalny – społeczny, [w:] A. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2010.

WOŹNIAK Z., Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu, Wyd. Nauk. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, Warszawa 2008.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.