Opieka zastępcza – od ekskluzji do inkluzji
PDF (Čeština)

Słowa kluczowe

inclusion
exclusion
Roma ethnicity
foster care

Jak cytować

Škoviera, A. (2013). Opieka zastępcza – od ekskluzji do inkluzji. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (3), 127–133. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.3.08

Abstrakt

Writer raise an issue on inclusion and exclusion in three different levels. The firs level represents fulfiling child’s individual needs, the second level is about protection of other children’s interests and needs. Third level stends for actual social context with its own possibilities and limits. Writer points out the fact that ideology and its proclamations often don’t mach the applied proffesional solution. Experts face the pressure of political ambitions. Author gives several particular examples of “segregation” of – Romany (gypsy) ethnic minority, mentally disadvantaged children, disadvantaged children of intact popolation, international adoption. The writer is conviced that child in foster care is a part of whole children assembly and it is not appropriate to narrow the search for the optimal solution only for the child in foster care.

https://doi.org/10.14746/ikps.2013.3.08
PDF (Čeština)

Bibliografia

HALAŠOVÁ K., Profesionálna rodina z pohľadu detí biologickej rodiny, Bakalárska práca. Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Bratislava 2008.

MATĚJČEK Z., Náhradní rodinná péče, Portál, Praha 1999.

MIKLOŠKO J., ŽARNAY Š., Ohrozená rodina na Slovensku II v kontexte príčin vyňatia detí z biologických rodín 2006–2007, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar – pobočka, Bratislava 2008.