Nauczanie i wychowanie w pracy z pacjentami chorymi na schizofrenię
PDF

Słowa kluczowe

psychiatric rehabilitation
social psychiatry
matrix model

Jak cytować

Witusik, A., & Pietras, T. (2014). Nauczanie i wychowanie w pracy z pacjentami chorymi na schizofrenię. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (5), 41–50. https://doi.org/10.14746/ikps.2014.5.03

Abstrakt

The purpose of this paper is to discuss the role of pedagogical work in the rehabilitation of patients with schizophrenia. The article discusses ways of rehabilitation of patients with schizophrenia taking into account the importance of teachers work. This model developed G. Thornicroft and coworkers and it is called the matrix model.

https://doi.org/10.14746/ikps.2014.5.03
PDF

Bibliografia

BAŁANDYNOWICZ A., Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Lex a Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

BOSE A., AGARWAL S.M., KALMADY S.V., VENKATASUBRAMANIAN G., Cognitive Mapping Deficits in Schizophrenia: A Critical Overview, „Indian Journal Psychological Medicine”, 2014 Jan, 36(1).

CHIEN W.T., LEUNG S.F., YEUNG F.K., Wong W.K., Current approaches to treatments for schizophrenia spectrum disorders, part II: psychosocial interventions and patient-focused perspectives in psychiatric care, „Neuropsychiatric Disease and Treatment”, 2013, 9.

GOFFMAN E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

JANKOWSKI K., Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej… dwadzieścia lat później, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 1994.

KASAI K., Toward an interdisciplinary science of adolescence: insights from schizophrenia research, „Neuroscience Research”, 2013 Feb, 75(2), doi: 10.1016/j.neures.2012. 12.001.

KOTLARSKA-MICHALSKA A., Przyczyny i skutki marginalizacji w Polsce, [w:] Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej, red. K. Marzec-Holka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005.

KRAUSE A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

LESZTO S., WITUSIK A., PIETRAS T., Terapia pedagogiczna dorosłych w psychiatrii i w medycynie somatycznej. Ujęcie psychologiczne, biomedyczne i aksjologiczne, Na¬ukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2013.

MARWAHA S., JOHNSON S., Schizophrenia and employment – a review, „Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology”, 2004 May, 39(5).

MARYNOWICZ-HETKA E., Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

MORSZCZYŃSKA U., Normy w pedagogice. Aksjologiczne i metodologiczne wyznaczniki statusu zdań o powinnościach, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.

MUESER K.T., DEAVERS F., PENN D.L., CASSISI J.E., Psychosocial treatments for schizophrenia, „Annual Review of Clinical Psychology”, 2013, 9, doi: 10.1146/annu rev-clinpsy-050212-185620.

MURRAY-SWANK A.B., DIXON L., Family psychoeducation as an evidence-based practice, „CNS Spectrums”, 2004 Dec, 9(12).

NEWTON-HOWES G., WOOD R., Cognitive behavioural therapy and the psychopathology of schizophrenia: systematic review and meta-analysis, „Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice”, 2013 Jun, 86(2), doi: 10.1111/j.2044-8341. 2011.02048.

PAKYUREK M., YARNAL R., CARTER C., Treatment of psychosis in children and adolescents: a review, „Adolescent Medicine: State of the Art Reviews”, 2013 Aug, 24(2).

Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

RAJJI T.K., MIRANDA D., MULSANT B.H., Cognition, function and disability in patients with schizophrenia: a review of longitudinal studies, „Canadian Journal of Psychiatry”, 2014 Jan, 59(1).

RECTOR N.A., BECK A.T., Cognitive behavioral therapy for schizophrenia: an empirical review, „The Journal of Nervous and Mental Disease”, 2012 Oct, 200(10), doi: 10.1097/NMD.0b013e31826dd9af.

SIN J., NORMAN I., Psychoeducational interventions for family members of people with schizophrenia: a mixed-method systematic review, „The Journal of Clinical Psychiatry”, 2013 Dec, 74(12), doi: 10.4088/JCP.12r08308.

SMITH D.D., Pedagogika specjalna, t. I i II, Wydawnictwo APS, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

SPECK O., Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

ŚWITAJ P., Doświadczanie piętna i dyskryminacji u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2008.

ŚWITAJ P., Piętno choroby psychicznej, „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, 2005, 14.

TANSELLA M., THORNICROFT G., LEMPP H., Lessons from community mental health to drive implementation in health care systems for people with long-term conditions, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, 2014 Apr, 30, 11(5), doi: 10.3390/ijerph110504714.

THORNICROFT G., TANSELLA M., The balanced care model for global mental health, „Psychological Medicine”, 2013 Apr, 43(4), doi: 10.1017/S0033291712001420.

THORNICROFT G., TANSELLA M., W stronę lepszej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2010.

TREMPAŁA E., Zagrożenia rozwoju człowieka marginalizacją i wykluczeniem w środowiskach lokalnych a pedagogika społeczna, [w:] Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej, red. K. Marzec-Holka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005.

WCIÓRKA J., Psychozy schizofreniczne, [w:] Psychiatria, t. II: Psychiatria kliniczna, red. J. Rybakowski, S. Pużyński, J. Wciórka, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2011.

WCIÓRKA J., Terapia społeczna, [w:] Psychiatria, t. II: Podstawy psychiatrii, red. A. Bilikiewicz, J. Rybakowski, S. Pużyński, J. Wciórka, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002.

WIŚNIEWSKI C., Filozofia a wychowanie, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2002.

YAMAGUCHI S., WU S.I., BISWAS M., YATE M., AOKI Y., BARLEY E.A., THORNICROFT G., Effects of short-term interventions to reduce mental health-related stigma in university or college students: a systematic review, „The Journal of Nervous and Mental Disease”, 2013 Jun, 201(6), doi: 10.1097/NMD.0b013e31829480df.

ZAŁUSKA M., PROT K., BRONOWSKI P., Psychiatria środowiskowa jako środowiskowa opieka nad zdrowiem psychicznym, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2007.